Thị xã Bắc Kạn triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2014

Với mục đích nhằm tăng cường sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, các ngành, gia đình và toàn xã hội  đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em cũng như phòng ngừa, hạn chế những tác động tiêu cực đến trẻ em trong tình hình mới. Đồng thời huy động sự đóng góp của toàn xã hội nhằm cải thiện điều kiện sống, tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh và phát triển toàn diện. Tạo điều kiện để mọi trẻ em, đặc biệt là trẻ em nghèo và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt có một kỳ nghỉ hè an toàn, lành mạnh.

Thời gian thực hiện phát động Tháng hành động vì trẻ em diễn ra từ ngày 20/5/2014 đến ngày 30/7/2014 với các hoạt động trọng tâm sau: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức của mọi người dân về trách nhiệm chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, góp phần hạn chế tình trạng trẻ em bị bạo lực, xâm hại, tai nạn thương tích, bóc lột sức lao động, rơi vào tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật trong dịp nghỉ hè; Tổ chức các diễn đàn, đối thoại, bình luận về các chủ trương, chính sách, các nguồn vận động xã hội, các công trình phúc lợi cho trẻ em; Tổ chức các hoạt động vui tết thiếu nhi 01/6, tặng quà, trao học bổng cho trẻ em và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; khai trương, triển khai các công trình dành cho trẻ em; Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi và mùa hè an toàn, lành mạnh cho trẻ em.

Để triển khai thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2014 đạt kết quả, UBND thị xã Bắc Kạn giao cho Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội thị xã chủ trì phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức triển khai kế hoạch đến cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn; Phối hợp với Thị đoàn, phòng Văn hóa và Thông tin thị xã và các đơn vị liên quan tổ chức lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2014; chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể thị xã thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị; Đồng thời chỉ đạo UBND các xã, phường xây dựng kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em và chủ động triển khai đến các tổ chức, đoàn thể, nhân dân và cá tổ chức chính trị – xã hội trên địa bàn; tăng cường truyền thông dưới mọi hình thức; tổ chức vui chơi, giải trí, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ trong dịp hè và tết thiêu nhi 01/6; tổ chức đón nhận học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương; vận động đóng góp Quỹ bảo trợ trẻ em tại các xã, phường. Đồng thời UBND thị xã Bắc Kạn cũng chỉ đạo phường Sông Cầu tổ chức điểm về lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2014./.