Thông báo Lễ công bố Quyết định xã Nông Thượng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và Hội xuân thành phố Bắc Kạn năm 2024