Thường trực HĐND thành phố Bắc Kạn giám sát tại phường Đức Xuân về Quy chế quản lý đô thị

Tại buổi giám sát, theo kết quả khảo sát thực tế tại các tổ dân phố và qua báo cáo của phường Đức Xuân. Đoàn giám sát Thường trực HĐND thành phố Bắc Kạn đã làm rõ về công tác triển khai, thực hiện Quy chế quản lý đô thị tại phường Đức Xuân. Trong đó, Đoàn đã trực tiếp kiểm tra về các văn bản về lĩnh vực quản lý đô thị, nhất là kế hoạch, công văn chỉ đạo, đôn đốc của cấp ủy, chính quyền về việc thực hiện quy chế quản lý đô thị tại các cụm dân cư trên phường. Về vai trò của người đứng đầu tại địa phương về việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, công tác quản lý quy hoạch, theo dõi các hồ sơ cấp phép xây dựng, xử lý vi phạm trong lĩnh vực xây dựng… nhận thức của người dân sau khi Quy chế quản lý đô thị được ban hành. Về công tác tuyên truyền quy chế quản lý đô thị tại các tổ dân phố trên địa bàn phường

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát thường trực HĐND thành phố đã chỉ ra, những nội dung quan trọng về Quy chế quản lý đô thị được phường Đức Xuân đã thực hiện trong thời gian qua, đồng thời cũng chỉ ra những mặt tồn tại mà phường cần tiếp tục  khắc phục trong thời gian tới để công tác Quản lý đô thị tại phường đạt hiệu quả cao nhất.