Tiến độ làm đất sản xuất vụ xuân Thành phố Bắc Kạn đạt 40% diện tích

Qua kiểm tra cho thấy các địa phương đã làm đất được khoảng 40% diện tích. Tổ chức nạo vét, tu sửa kênh mương đạt 85%, đáp ứng nhu cầu tưới tiêu cho cây trồng. Trong thời gian tới UBND thành phố chỉ đạo các xã, phường tiếp tục thực hiện tốt việc tu sửa, nạo vét kênh mương, đẩy nhanh tiến độ làm đất sản xuất vụ xuân đúng khung thời vụ; phối hợp với cơ quan chuyên môn tăng cường kiểm tra chất lượng giống, phân bón phục vụ sản xuất, tuyên truyền người dân không sử dụng các giống lúa kém chất lượng, tránh những thiệt hại về kinh tế.