Tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa chính quyền và người dân thành phố Bắc Kạn

Trước khi tổ chức hoạt động đối thoại, lãnh đạo UBND thành phố báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 09 tháng đầu năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2018. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Bắc Kạn báo cáo một số nội dung chỉ số cạnh tranh CPI của tỉnh Bắc Kạn.

Tham gia buổi tiếp xúc với lãnh đạo thành ủy, UBND thành phố Bắc Kạn có đông đảo người dân, lãnh đạo các xã, phường, người đứng đầu các thôn bản, tổ dân phố, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, đại diện các doanh nghiệp, HTX đang đóng trên địa bàn thành phố. Cuộc tiếp xúc đối thoại diễn ra sôi nổi với nhiều ý kiến thẳng thắn của người dân còn gây bức xúc liên quan đến vấn đề chống sạt lở, tái định cư cho các hộ dân thuộc công trình hồ Nặm cắt; Nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân những năm trước đã thu hồi hiện nay có một số gia đình chưa được nhận lại; xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm suối tại thôn Nà Nàng, xã Nông Thượng; Có giải pháp hạn chế mức độ ô nhiễm khu bãi rác Khuổi Mật, phường Huyền Tụng; Chủ động quản lý, xử lý các trường hợp đổ phế thải vật liệu xây dựng tại các trục đường khu dân cư; Người có uy tín một số thôn tổ cần nhạy bén hơn trong việc tuyên truyền vận động nhân dân chủ động đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc về đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp;…Có một số tiêu chí đánh giá chấm điểm sinh hoạt chi bộ theo Quy định 05 của Tỉnh ủy chưa phù hợp với thôn, tổ; chủ trương tinh gọn đội ngũ cán bộ không chuyên trách tại cở sở cần thực hiện tốt; sớm thực hiện sát nhập các thôn, tổ không đủ số lượng dân cư và diện tích theo chủ trương của Trung ương;…

Lãnh đạo thành phố Bắc Kạn đã dành thời gian thỏa đáng cho người dân, đại diện các hợp tác xã được đề đạt nguyện vọng chính đáng của mình. Hầu hết các ý kiến đều được tiếp thu, phân loại và giao nhiệm vụ cho từng phòng, ban chuyên môn trực tiếp trả lời bằng văn bản cho người dân cho nhân dân. Những vẫn đề cần thời gian xác minh lại thông tin, nhất là liên quan đến lĩnh vực đất đai, lãnh đạo thành phố đề nghị UBND xã phường tiếp tục phối hợp và mở thêm các buổi đối thoại ngay tại cơ sở trong tháng 10/2018.