Tổ công tác cấp ủy thành phố kiểm tra công vụ đột xuất tại 08 xã, phường

(backancity.gov.vn) – Chiều 19/2, Tổ công tác cấp ủy thành phố đã đến kiểm tra công vụ đột xuất việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở và việc niêm yết thủ tục hành chính tại 08 xã, phường trên địa bàn thành phố

Tổ công tác cấp ủy kiểm tra công vụ đột xuất việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại phường Nguyễn Thị Minh Khai

Qua kiểm tra đột xuất tại các đơn vị việc chấp hành lề lối làm việc trong cán bộ, công chức phường có chuyển biến tích cực. Các thủ tục hành chính đã được phường niêm yết công khai dưới dạng treo bảng và trên Cổng Thông tin điện tử. Các bộ phận giải quyết thủ tục hành chính cũng đã niêm yết mức thu phí, lệ phí và các giấy tờ, thành phần hồ sơ, biểu mẫu có liên quan, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, công dân khi làm thủ tục. Việc giải quyết thủ tục đều được cán bộ tiếp nhận hẹn ngày trả kết quả rõ ràng nên đã giảm thời gian đi lại của người dân so với những năm trước.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, chất lượng một số nội dung trong cải cách hành chính vẫn chưa đạt hiệu quả cao, còn không ít tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Cụ thể như chấn chỉnh giờ giấc, phong cách lề lối làm việc, tăng cường kỷ cương kỷ luật hành chính, chấp hành nghiêm việc thực hiện quy chế văn hóa nơi công sở, việc đeo thẻ chưa thường xuyên, thời gian làm việc; cán bộ công chức tại bộ phận một của các xã, phường cần rà soát và niêm yết công khai các thủ tục hành chính mới được ban hành, thay thế các thủ tục hành chính mới sửa đổi, bổ sung, gỡ bỏ những thủ tục hành chính đã được bãi bỏ nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính và công vụ, phục vụ người dân và doanh nghiệp được tốt hơn.

Minh Cường