Tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Bắc Kạn được thành lập theo Quyết định số 36/QĐ-HĐQT ngày 14/01/2003 của Chủ tịch Hội đồng quản trị NHCSXH Việt Nam. Trải qua 15 năm hoạt động, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bắc Kạn đã trưởng thành lớn mạnh về mọi mặt. Về nguồn vốn, từ chỗ chỉ có gần 50 tỷ đồng ngày đầu thành lập, đến nay tổng dư nợ cho vay đã đạt hơn 1 nghìn 700 tỷ đồng. 15 năm qua, có 242 nghìn lượt hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác đã được vay vốn tín dụng chính sách. Hệ thống ngân hàng chính sách xã hội đã có mặt từ tỉnh đến từng thôn, bản. Tại 122 xã, phường, thị trấn đã có điểm giao dịch của ngân hàng chính sách, toàn tỉnh có hơn 1 nghìn 600 tổ tiết kiệm và vay vốn. Ngoài nguồn vốn cho vay, đến nay chi nhánh NHCSXH tỉnh cũng đã huy động tiền gửi được 92 tỷ đồng.

Qua 15 năm hoạt động, nguồn vốn tín dụng chính sách đã đóng góp vào quá trình giảm nghèo trên địa bàn. Nếu như năm 2011, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh là hơn 32,6% thì đến năm 2015 chỉ còn hơn 11,6%; đến năm 2017 tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn hơn 26,6% theo tiêu chí mới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoàng Hiệp, đánh giá cao đóng góp của hệ thống ngân hàng chính sách đối với quá trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh đến 3 điểm nổi bật của tỉnh Bắc Kạn trong những năm qua là tăng trưởng cao về lĩnh vực nông lâm nghiệp; giảm nghèo nhanh, đời sống người dân đã được cải thiện đáng kể. Ba thành tích nổi bật này có đóng góp rất lớn của nguồn vốn tính dụng chính sách. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị ngân hàng chính sách xã hội tăng cường hơn nữa trong huy động vốn để có thêm tiền cho vay, bổ sung kịp thời các hộ tái nghèo do thiên tai, dịch bệnh vào danh sách để cho vay. Đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền, và ban đạị diện các cấp tăng cường giám sát hoạt động cho vay, đặc biệt cũng cần quan tâm đến đời sống cán bộ, công nhân viên, người lao động của Ngân hàng Chính sách.

Nhâp dịp này, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, UBND tỉnh tặng bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh./.