TP. Bắc Kạn triển khai Kế hoạch tăng cường công tác quản lý, vận động thu hồi vũ khí vật liệu nổ năm 2019

Theo đánh giá chung: Qua các đợt phát động, nhân dân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã tự nguyện giao nộp 573 súng sắn, 01 lựu đạn, 11 kíp nổ, 47 viên đạn và cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị. Chỉ tính trong 05 năm, lực lượng chức năng đã phát hiện bắt và khởi tố 02 vụ với 02 đối tượng sử dụng thuốc nổ để gây án, 21 vụ mua bán, vận chuyển trái phép pháo, thu giữ hơn 5.800 kg pháo các loại..

Tuy nhiên, công tác quản lý, vận động, tuyên truyền, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo của tỉnh nói chung và thành phố Bắc Kạn nói riêng trong thời gian qua đạt kết quả chưa cao. Nguyên nhân chủ yếu là: Chưa có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác tuyên truyền, vận động chưa sáng tạo, thường xuyên; một số người dân chưa chủ động vào cuộc, các vụ việc chủ yếu vẫn là lực lượng công an phát hiện, hoạt động phối hợp giữa các ban, ngành, hội, đoàn thể còn hạn chế,…

Do đó, sau khi quán triệt toàn bộ các Chỉ thị, Kế hoạch, công văn trọng tâm thực hiện năm 2019, UBND thành phố Bắc Kạn đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị xã phường, các tổ chức chính trị xã hội quán triệt đẩy đủ các văn bản chỉ đạo. Từ 26/6 – 30/7, tham mưu thành lập Ban chỉ đạo đợt cao điểm vận động thu hồi, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và phá các cấp và thành viên Ban chỉ đạo phải bám sát địa bàn, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. UBND xã, phường huy động sự vào cuộc của hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu quan tâm chỉ đạo các hội, đoàn thể, đa dạng về hình thức tuyên truyền, sáng tạo trong việc vận động nhân dân chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Đối với đợt cao điểm diễn ra từ 1/8 – 30/9/2019, thành phố Bắc Kạn sẽ tập trung vào 04 nội dung: Tuyên chủ trương, đường lối của Đảng, quy định của nhà nước về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổi, công cụ hỗ trợ pháo; Vận động nhân dân cam kết không sản xuất, tàng trữ, sử dụng, buôn bán, vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ, tự giác giao nộp và tố giác để góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố./.