Trao thiết bị cho nhà văn hóa tổ 2, phường Xuất Hóa

(backancity.gov.vn)-Chiều 29/11, Văn phòng HĐND-UBND thành phố và Phòng Văn hóa – Thông tin phối hợp với UBND phường Xuất Hóa tổ chức bàn giao trang thiết bị cho nhà văn hóa tổ 2 ( Tổ Tân Cư), phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn.

Trao thiết bị cho nhà văn hóa tổ 2, phường Xuất Hóa

Tại nhà văn hóa tổ 2, phường Xuất Hóa, đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND thành phố và Phòng Văn hóa – Thông tin đã trao các trang thiết bị cho nhà văn hóa tổ 2 gồm 01 tivi, 01 bộ tăng âm loa đài tổng trị giá 30 triệu đồng. Kinh phí từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Việc hỗ trợ trang thiết bị cho nhà văn hóa tổ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, tổ chức các hoạt động văn hóa, TDTT, nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân cũng như phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

                                                                                                          Hoàng Thạc