Triển khai cấp mã sổ BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT

Có thể nói, việc ban hành, triển khai Quyết định 595 là một bước cải cách thủ tục hành chính rất lớn của cơ quan BHXH. Thông qua việc cấp mã số BHXH đã đem lại nhiều tiện ích cho người lao động, đơn vị sử dụng lao động và cơ quan BHXH, cụ thể: Đối với người tham gia, khi tham gia vào các giao dịch về BHXH, BHYT, người tham gia chỉ cần cung cấp mã số BHXH của mình để được hưởng các chế độ BHXH, BHYT và tự người tham gia cũng có thể kiểm tra thông tin về quá trình tham gia đóng, hưởng chế độ BHXH, BHYT của mình. Người tham gia khi khám bệnh BHYT, các cơ sở KCB có thể tra cứu thông tin về dữ liệu thẻ BHYT của người KCB trên cổng tiếp nhận dữ liệu hệ thống thông tin giám định BHYT và biết được thẻ BHYT có còn giá trị sử dụng hay không.

Đối với đơn vị sử dụng lao động, thông qua mã số BHXH của từng người lao động trong đơn vị, đơn vị sử dụng lao động có thể giảm tải được thời gian khi kê khai, cập nhật thông tin BHXH, BHYT của người lao động, qua đó giải quyết chế độ BHXH, BHYT nhanh chóng hơn.

Đối với cơ quan BHXH, mã số BHXH được cập nhật trong hệ thống dữ liệu, cơ quan BHXH sẽ quản lý chặt chẽ quá trình đóng, hưởng BHXH, BHYT của từng cá nhân, dễ dàng kiểm soát được có hay không việc trốn đóng BHXH, BHYT của các đơn vị sử dụng lao động. Có thể cấp lại sổ BHXH, thẻ BHYT tại bất kỳ cơ quan BHXH trên toàn quốc, thủ tục hành chính đơn giản hơn rất nhiều. Việc cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH sẽ hạn chế được việc hàng năm phải cấp lại thẻ khi hết hạn sử dụng vì trên thẻ chỉ ghi ngày có giá trị mà không ghi ngày hết hạn, trong trường hợp báo giảm thì tự động thẻ sẽ không có giá trị sử dụng và dữ liệu này sẽ được cập nhập vào phần mềm giám định BHYT. Vì vậy, sẽ giảm bớt chi phí và thời gian dành cho công tác cấp lại thẻ BHYT.

Lưu ý quy trình cấp mã số BHXH

Để triển khai việc cấp mã số BHXH duy nhất cho người tham gia, thời gian qua, Ngành BHXH Việt Nam đã phối hợp với các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương, các ngành Công an, Bưu điện tiến hành thu thập thông tin. Tuy nhiên, vẫn còn một số người dân hoặc chưa kê khai đầy đủ thông tin, hoặc kê khai thông tin chưa chính xác, hoặc chưa kê khai thông tin nên chưa thực hiện được việc gán mã số BHXH.

Hiện nay, cơ quan BHXH đang hướng dẫn người tham gia bổ sung, hoàn thiện thông tin trên tờ khai Mẫu TK1-TS để cấp mã số BHXH. Quy trình thực hiện đối với người đang tham gia BHXH, BHYT như sau:

– Đối với trường hợp đã có mã số BHXH: cơ quan BHXH thực hiện cấp lại sổ BHXH, thẻ BHYT theo mã số BHXH.

– Trường hợp chưa có mã số BHXH: cơ quan BHXH triển khai việc hoàn thiện, cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT, cụ thể: Đối với người tham gia: Nhận Mẫu tờ khai TK1-TS từ cơ quan BHXH chuyển đến để bổ sung đầy đủ, chính xác thông tin và chuyển lại cơ quan BHXH. Đối với đơn vị: Nhận Mẫu tờ khai TK1-TS từ cơ quan BHXH chuyển đến để hướng dẫn người tham gia kê khai đầy đủ, chính xác thông tin và chuyển lại cơ quan BHXH. Đối với cơ quan BHXH: Cập nhật đầy đủ, chính xác thông tin người tham gia bổ sung trên Mẫu TK1-TS để cấp mã số BHXH và tiến hành cấp lại sổ BHXH, thẻ BHYT theo mã số BHXH.

Mã số BHXH là dãy số tự nhiên bao gồm 10 chữ số (gồm 02 số đầu là mã tỉnh, 08 số tiếp theo là số tự nhiên) và là số sổ BHXH và là 10 số cuối thẻ BHYT.

Sổ BHXH, thẻ BHYT được cấp mới, cấp lại theo mẫu (mới) theo mã số BHXH từ ngày 01/8/2017.

Cụ thể, thẻ mới thay thế cụm từ “Số sổ:” in trên bìa và tờ rời của sổ BHXH bằng cụm từ “Mã số:”. Ví dụ: bìa và tờ rời sổ BHXH trước đây in “Số sổ: 0118000001”, nay được in là “Mã số: 0118000001”

Thay thế từ “Số:” in trên thẻ BHYT bằng cụm từ “Mã số:” và thời hạn sử dụng thẻ BHYT: chỉ in “Giá trị sử dụng: từ ngày…/…/….”.