Triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 năm học 2023-2024

BBK – Trong các ngày 28, 29/3, Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn tổ chức Hội thảo chuyên đề “Dạy học các môn Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Lịch sử và Địa lý lớp 4 trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018” cấp tỉnh năm học 2023-2024.

Quang cảnh hội thảo.

Quang cảnh hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, bà Đào Thị Mai Sen cho biết: Hội thảo nhằm nâng cao chất lượng dạy học các môn học/hoạt động giáo dục nói chung và các môn Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Lịch sử và Địa lí lớp 4 trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018; giúp cán bộ quản lý chủ động trong công tác chỉ đạo; giúp giáo viên thực hiện có chất lượng, hiệu quả trong việc xây dựng kế hoạch giáo dục môn học/hoạt động giáo dục và kế hoạch bài dạy đáp ứng mục tiêu Chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) 2018.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Sau phát biểu khai mạc, đại biểu dự hội thảo được tập huấn các nội dung: Tổ chức dạy học lớp 4 trong Chương trình GDPT 2018 theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; việc xây dựng kế hoạch giáo dục môn học/hoạt động giáo dục và kế hoạch bài dạy đối với lớp 4 đáp ứng mục tiêu chương trình GDPT 2018; trao đổi, thảo luận về công tác triển khai thực hiện Chương trình GDPT 2018./.

Một số hình ảnh tại hội thảo sáng 28/3.

Một số hình ảnh tại hội thảo sáng 28/3.