Triển khai ứng phó cơn bão số 10 năm 2017

Xem văn bản tại đây: Khẩn_Phòng chống bão số 10.pdf