Trung tâm Y tế thành phố Bắc Kạn tăng cường giám sát, đáp ứng nhanh tình hình dịch bệnh

Nhằm chủ động cùng với cấp ủy, chính quyền thành phố trong công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn. Hiện nay, Trung tâm Y tế thành phố Bắc Kạn đã và đang chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, phương tiện, trang thiết bị, thuốc men, hóa chất, khu vực cách ly phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh trong tình hình mới; kích hoạt các đội phản ứng nhanh, ứng phó với các cấp độ dịch bệnh có thể xảy ra, để không bị động bất ngờ.

Trung tâm Y tế thành phố Bắc Kạn tiếp tục thực hiện khám sàng lọc và phân luông bệnh nhân tại đơn vị

Trung tâm Y tế thành phố Bắc Kạn đã bố trí địa điểm với đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực, phương tiện sẵn sàng tiếp nhận trường hợp mắc bệnh phải cách ly, khi có yêu cầu về phòng, chống dịch. Chỉ đạo các khoa, phòng đánh giá định kỳ, rà soát các vấn đề không an toàn và các nguy cơ tiềm ẩn, đảm bảo tiêu chí Bệnh viện an toàn trong phòng, chống dịch bệnh Covid -19. Chủ trì phối hợp với Công an thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường giám sát chặt chẽ việc cách ly y tế tập trung, tại nhà đối với tất cá các đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao từ vùng có dịch về địa phương. Tổ chức cách ly y tế và lấy mẫu xét nghiệm tất cả các trường hợp liên quan đến ca bệnh theo quy định. Phối hợp thông tin kịp thời, chính xác diễn biến dịch bệnh; triển khai các hoạt động truyền thông phòng, chống dịch tại cộng đồng. Tăng cường giám sát, đáp ứng nhanh tình hình dịch bệnh, đồng thời chỉ đạo các trạm y tế xã, phường theo dõi, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh tại cộng đồng và giám sát chặt chẽ các trường hợp cách ly tại nhà.

                              Hoàng Thạc