Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh kiểm tra CĐCS thuộc Thành phố Bắc Kạn

Nội dung: kiểm tra việc thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động như: tiền lương, tiền thưởng, chế độ BHXH, BHYT, BHTN, chế độ lao động nữ; kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; kiểm tra tài chính công đoàn và đánh giá chấm điểm CĐCS vững mạnh năm học 2014-2015.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành làm việc với Ban chấp hành công đoàn trường; mời đại diện Cấp uỷ và Thủ trưởng đơn vị tham dự; đoàn nghe đơn vị báo cáo; đồng thời kiểm tra các loại hồ sơ hoạt động công đoàn, trao đổi hướng dẫn nghiệp vụ cho BCH công đoàn và kết luận nội dung kiểm tra.

Thông qua đợt kiểm tra cho thấy, các CĐCS đã phát huy được vai trò của tổ chức công đoàn: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức tốt các phong trào thi đua. Công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng được các CĐCS đặc biệt quan tâm như: chế độ nâng lương, nâng lương sớm; chế độ thăm hỏi ốm đau hiếu hỷ …Các CĐCS cũng đã xây dựng được Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành; Quy chế hoạt động của Uỷ ban kiểm tra; Quy chế phối hợp với thủ trưởng cơ đơn vị; Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý tải chính công đoàn; tổ chức được Hội nghị cán bộ công chức theo đúng hướng dẫn, đảm bảo đúng quy trình. Các phong trào thi đua đã được công đoàn phát động sâu rộng như phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà”; phong trào “Thực hiện nếp sống văn minh đô thị”, Phối hợp với chuyên môn tổ chức nhiều hoạt động văn nghệ, thể thao chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, đặc biệt quan tâm đến đội ngũ cán bộ nữ nhà giáo nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3; ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10; 20/11…Ban chấp hành công đoàn đã phối hợp với chuyên môn tổ chức thi bóng chuyền hơi, thi cắt tỉa rau củ quả và làm bánh truyền thống, giao lưu văn nghệ … kịp thời động viên cán bộ nhà giáo yên tâm công tác, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Các đồng chí Cấp uỷ và lãnh đạo đơn vị đã đánh giá cao vai trò của tổ chức công đoàn cơ sở, hoạt động CĐCS đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực tạo được niềm tin của cán bộ nhà giáo và ngày càng gắn bó hơn với tổ chức công đoàn,  nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ các năm học.

Kết luận nội dung kiểm tra: Đoàn kiểm tra đã đánh giá cao sự cố gắng của các CĐCS, các nội dung và hình thức hoạt động công đoàn ngày càng phong phú, đa dạng đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nguyện vọng của đoàn viên. Đoàn kiểm tra cũng đã chỉ ra những mặt hạn chế tồn tại để các đơn vị khắc phục kịp thời trong thời gian tới, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn; kết quả chấm điểm Công đoàn cơ sở vững mạnh, cả 03 đơn vị đều đạt CĐCS vững mạnh xuất sắc năm học 2014-2015.