Ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh kiểm tra công đoàn thành phố Bắc Kạn

Ngày 28/9/2021, Đoàn kiểm tra của Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Kạn do đồng chí Hoàng Thị Chinh – Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn và quản lý tài chính, tài sản Công đoàn tại cơ quan Liên đoàn lao động thành phố và công đoàn cơ sở Công ty cổ phần tư vấn đầu tư phát triển hạ tầng thuộc LĐLĐ thành phố.

Đoàn kiểm tra làm việc tại cơ quan LĐLĐ thành phố Bắc Kạn

Qua kiểm tra cho thấy, về cơ bản các cấp Công đoàn thành phố chấp hành tốt các quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam như: Việc triển khai các văn bản chỉ đạo của công đoàn cấp trên, triển khai và thực hiện các văn bản, nghị quyết của công đoàn các cấp; ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Quy chế phối hợp giữa công đoàn với chuyên môn cùng cấp và các quy chế khác theo quy định; chế độ sinh hoạt định kỳ của Ban Chấp hành được duy trì thực hiện tốt; các cấp Công đoàn thành phố đã làm tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức mình trong công tác phối hợp chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động.

Về công tác tài chính công đoàn, các cấp Công đoàn thành phố đã chấp hành tốt các quy định về quản lý và sử dụng tài chính công đoàn, tại công đoàn cơ sở đã thực hiện trích, đóng kinh phí, thu đoàn phí công đoàn đúng, đủ, kịp thời theo quy định; cơ bản quản lý chặt chẽ và sử dụng nguồn tài chính đảm bảo nguyên tắc, đúng chế độ; chấp hành nghiêm túc chế độ báo cáo và quản lý tài chính theo quy định.

Thông qua kiểm tra, nhằm tạo sự thống nhất và giúp các cấp Công đoàn thành phố thực hiện tốt hơn việc thực hiện Điều lệ công đoàn Việt Nam, kiến nghị bổ sung những nội dung, vấn đề chưa hợp lý hoặc còn hạn chế nhằm tạo điều kiện cho tổ chức Công đoàn hoạt động ngày càng hiệu quả hơn./.

   Xuân Thùy – LĐLĐ thành phố