Uỷ ban MTTQ VN thành phố Bắc Kạn tổ chức hội nghị lần thứ 10, khoá VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024

(backancity.gov.vn) – Chiều ngày 20/5, Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Bắc Kạn tổ chức hội nghị lần thứ 10, khoá VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Phát biểu khai mạc hội nghị và điều hành nội dung thảo luận, đồng chí Lý Thị Luân, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Bắc Kạn nhấn mạnh, đây là những nội dung quan trọng liên quan đến công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu MTTQ VN thành phố khoá VII, nhiệm kỳ 2024 -2029; các đại biểu sẽ tập trung phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, nêu cao trách nhiệm, tham gia đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, xác đáng nhất để Ban Thường trực MTTQ VN thành phố Bắc Kạn tiếp thu, hoàn thiện các dự thảo báo cáo.

Hội nghị đã thông qua Tờ trình xin ý kiến: Dự thảo các báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 -2029; Dự thảo báo cáo kiểm điểm hoạt động Uỷ ban và Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam, khoá VI, nhiệm kỳ 2019 -2024; Đề án nhân sự uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố khoá VII; Đề án nhân sự Ban Thường trực uỷ ban MTTQVN thành phố khoá VII, nhiệm kỳ 2024 -2029.

Từ nội dung Tờ trình, các đại biểu tổ chức thảo luận, đóng góp chủ yếu về tiêu đề báo cáo chính trị, chủ đề đại hội, bài học kinh nghiệm, phương hướng nhiệm kỳ mới; kiểm điểm hoạt động của Uỷ ban và Ban Thường trực khoá VI, đánh giá chung, ưu điểm, tồn tại hạn chế và bài học kinh nghiệm; trong đề án nhân sự Đại hội đại biểu MTTQ VN thành phố Bắc Kạn khoá VII, nhiệm kỳ 2024 -2029 đóng góp ý kiến, xem xét về tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu, thành phần…

Đại biểu Ủy ban MTTQ phường Đức Xuân tham góp ý kiến một số tờ trình tại Hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị cơ bản nhất trí cao dự thảo nội dung các tờ trình và biểu quyết thông qua nghị quyết./.

Triệu Biển