Xã Dương Quang còn 5km đường giao thông chưa được bê tông hóa

Các tuyến đường đã được bê tông hóa của xã Dương Quang phần lớn là các trục đường nội thôn, liên thôn tại các gần trung tâm xã. Hiện nay xã Dương Quang còn 05 m đường trục liên xã chưa được bê tông hóa. Đây là tuyến đường Nà Rào đi Đôn Phong. Theo tính toán của xã tuyến đường cần số vốn khoảng 06 tỷ đồng. Vốn đầu tư lớn mà thu nhập của người dân lại thấp.

Với tiêu chí này, xã Dương Quang xác định công tác tuyên truyền vẫn là nhiệm vụ trọng tâm để huy động nguồn lực tham gia, trong đó tiếp tục vận động nhân dân tham gia hiến đất, cây cối, hoa màu làm cơ sở giải phóng mặt bằng, mở rộng diện tích mặt đường, chiều dài theo đúng tiêu chuẩn quy định./.