Xây dựng đơn vị điểm vững mạnh tiêu biểu “mẫu mực, tiêu biểu” năm 2020 ở Ban CHQS thành phố

Năm 2020, Ban CHQS thành phố Bắc Kạn là đơn vị được Bộ CHQS tỉnh lựa chọn xây dựng đơn vị điểm vững mạnh toàn diện (VMTD), mẫu mực, tiêu biểu. Với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao, các đơn vị đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp giúp đem lại kết quả toàn diện.

Cán bộ, nhân viên Ban CHQS thành phố chăm sóc cảnh quan môi trường chính quy, xanh, sạch, đẹp

Đến Ban CHQS Thành phố, điều để lại ấn tượng với chúng tôi đó chính là hệ thống khẩu hiệu, pano và cảnh quan môi trường được xây dựng, củng cố khang trang, sạch, đẹp. Các khu nhà làm việc, nơi ăn, ở gọn gàng, sạch sẽ, đảm bảo chính quy theo đúng điều lệnh. Hệ thống kho kỹ thuật đầy đủ các hạng mục, biển hướng dẫn theo quy định.

Bám sát chỉ thị, nghị quyết của các cấp về xây dựng đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”, Đảng ủy Quân sự thành phố Bắc Kạn đã ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo xây dựng đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”. Đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể bố trí, sử dụng hợp lý quân số được biên chế; tổ chức huấn luyện, giáo dục chính trị đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ SSCĐ, bảo vệ ANCT – TTATXH trên địa bàn; tổ chức tăng gia sản xuất đảm bảo đời sống bộ đội trong mọi điều kiện.

Được biết, 5 tiêu chuẩn trong xây dựng đơn vị điểm VMTD, mẫu mực, tiêu biểu là: Vững mạnh về chính trị; tổ chức biên chế đúng quy định, duy trì nghiêm các chế độ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện giỏi; xây dựng nền nếp chính quy và quản lý kỷ luật tốt; thực hiện tốt công tác hậu cần, tài chính, kế hoạch và đầu tư; bảo đảm tốt về công tác kỹ thuật.

Theo đó, cán bộ, nhân viên đơn vị đã nêu cao ý chí quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ; năng lực lãnh đạo, chỉ huy được tăng cường; biên chế cơ quan, đơn vị ổn định; công tác sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, xây dựng chính quy, duy trì kỷ luật có nề nếp, nổi bật là: hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, Tặng quà đối với thanh niên lên đường nhập ngũ 2020, quân số 78 đồng chí trị giá 7,8 triệu đồng. Tổ chức xây dựng và bàn giao 01 nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách tại xã Nông Thượng; doanh trại được đầu tư nâng cấp bảo đảm tốt đời sống cho cán bộ, nhân viên, cải thiện, cảnh quan môi trường chính quy, xanh, sạch, đẹp; công tác quản lý vũ khí trang bị kỹ thuật được quan tâm quản lý chặt chẽ, đơn vị bảo đảm an toàn không có vi phạm kỷ luật nghiêm

Để công tác này đạt hiệu quả cao, hằng năm, các cơ quan đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện về tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, thao trường, bãi tập. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy.

Về xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, cấp ủy, chỉ huy trưởng luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm chức trách và nhiệm vụ của mình, thường xuyên quán triệt và thực hiện đầy đủ, nền nếp các chế độ công tác theo quy định. Chỉ đạo đơn vị thực hiện nghiêm nền nếp chế độ ngày, tuần, giờ nào việc đấy theo đúng hiệu lệnh còi, kẻng. Bên cạnh đó, tổ chức các hoạt động giáo dục để nâng cao nhận thức chấp hành lễ tiết, tác phong, xưng hô chào hỏi theo điều lệnh cho mọi quân nhân. Các đơn vị,  quản lý chặt chẽ vũ khí trang thiết bị, vật tư, không để xảy ra tình trạng cháy, nổ, mất an toàn trong huấn luyện, an toàn giao thông; tích cực củng cố, làm mới, duy trì và quản lý tốt hệ thống bảng biểu, đảm bảo chính quy, thống nhất, thẩm mỹ…

Nhìn chung, qua công tác xây dựng đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu” nhận thức trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng đơn vị điểm của cấp ủy, chỉ huy các cấp được nâng cao; duy trì các mặt công tác kỹ thuật, đảm bảo phương tiện, vũ khí trang bị phục vụ công tác và sẵn sàng chiến đấu; cảnh quan, đơn vị, nơi ăn, ở của cán bộ, chiến sĩ có nhiều chuyển biến tích cực, tạo được môi trường phát triển toàn diện cho bộ đội.

Tác giả: Minh Cường