5 tháng đầu năm 2023, giá trị sản xuất ngành dịch vụ thương mại thành phố Bắc Kạn đạt hơn 1.500 tỷ đồng

Hiện nay, thành phố Bắc Kạn vẫn đang phát huy tốt tiềm năng, lợi thế về điều kiện hạ tầng giao thông tạo sức bật trong phát triển kinh tế. Trong đó đưa thương mại, dịch vụ – du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế.

Người dân thành phố mua sắm tại chợ Đức Xuân

Từ đầu năm 2023 đến nay, hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn thành phố Bắc Kạn tiếp tục có xu hưởng tăng so với cùng kỳ năm trước. Tình hình giá cả thị trường hàng hóa nhìn chung ổn định. Công tác quản lý Nhà nước về dịch vụ, thương mại được thực hiện thường xuyên, góp phần ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong kinh doanh, tạo môi trường bình đẳng trong kinh doanh, ổn định thị trường. Trong 5 tháng đầu năm 2023, giá trị sản xuất ngành dịch vụ, thương mại của thành phố đạt hơn 1.500 tỷ đồng, bằng 41,48% KH (tăng 3,67% so cùng kỳ)./.

Hoàng Thạc