50 cán bộ, hội viên phụ nữ phường Xuất Hoá được quán triệt Nghị quyết 29 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn

Chiều ngày 24/5, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố phối hợp với phòng Tài nguyên – Môi trường thành phố Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tuyên truyền Nghị quyết 29 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Bắc Kạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; công tác quản lý đất đai, vệ sinh môi trường cho 50 cán bộ, hội viên phụ nữ phường Xuất Hoá.     Toàn cảnh Hội nghị tập huấn

Tại hội nghị, các đại biểu được các đồng chí lãnh đạo phòng TN- MT và Hội LHPN thành phố cung cấp các mục tiêu, chỉ tiêu và giải pháp trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 29 của Thành ủy Bắc Kạn; một số nội dung liên quan đến quản lý đất đai, quản lý, bảo vệ môi trường; đồng thời cùng trao đổi những vấn đề về thủ tục đất đai, quyền sử dụng đất, sang tên, chuyển nhượng … những vấn đề về thực hiện phát triển kinh tế trong đó có vấn đề sinh kế của hội viên phụ nữ.

Qua công tác tuyên truyền đưa các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống, góp phần nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm cán bộ, hội viên phụ nữ và các tầng lớp nhân dân; tăng cường sự phối hợp của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận trong xã hội, giải quyết thỏa đáng các vấn đề bức xúc của nhân dân trong lĩnh vực quản lý đất đai, tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Theo kế hoạch, trong thời gian tới 02 đơn vị tiếp tục tổ chức 07 hội nghị tại các xã, phường trên địa bàn thành phố Bắc Kạn./.

Đặng Tuyết