Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Bắc Kạn họp mở rộng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020

Sáng ngày 16/12,  Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Bắc Kạn tổ chức hội nghị mở rộng đánh giá toàn diện kết quả công tác năm 2020; xem xét, ban hành các nghị quyết nhiệm vụ năm 2021 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Đồng chí Cù Ngọc Cường,  Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bắc Kạn chủ trì hội nghị.

Năm 2020,  Đảng bộ thành phố Bắc Kạn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Thương mại – dịch vụ tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế; sản xuất nông lâm nghiệp, trồng rừng đạt và vượt kế hoạch; Thành phố đã hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới;tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa đạt 94,2%; các phong trào thể dục, thể thao tạo không khí sôi nổi trong nhân dân…

Toàn cảnh hội nghị

 Qua chia 03 tổ thảo luận, các đại biểu nêu tổng số 48 ý kiến. Trong đó, chủ yếu đề cập khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân dẫn đến khó hoàn thành những chỉ tiêu quan trọng như: Công tác thu ngân sách, tổng mức bán lẻ hàng hóa, công tác quản lý đô thị năm 2020; nhiệm vụ xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ I…Tại hội nghị, một số đại biểu cũng băn khoăn về chỉ tiêu dự thảo Nghị quyết 2021 nên mạnh dạn đề xuất thành phố xem xét, điều chỉnh lại cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy Bắc Kạn yêu cầu: Đảng bộ xã, phường lưu ý duy trì hoạt động hội ý thường trực, từ đó thực hiện tốt công tác lãnh đạo, điều hành công việc; Hoàn thành việc đánh giá, bình xét, phân loại cán bộ, đảng viên năm 2020; Thực hiện tốt công tác an sinh xã hộị, lưu ý  thực hiện đúng, đủ chế độ chính sách cho người nghèo, gia đình người có công…; làm tốt chăm sóc sức khỏe nhân dân, không được chủ quan, lơ là phải chủ động phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nhất là vào thời điểm Tết Nguyên Đán. Trong năm 2021, UBND xã, phường tiếp tục thực hiện tốt hơn công tác quản lý đô thị, đặc biệt 04 phường trung tâm chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết để duy trì, giải tỏa hành lang kỹ thuật đô thị, xem xét đưa vào Nghị quyết thực hiện hàng năm; Công tác giải phóng mặt bằng, đền bù các công trình, dự án trên địa bàn cần được quan tâm thực hiện đảm bảo đúng tiến độ. Trong đó, đội ngũ cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thống kê, rà soát, áp dụng chế độ, chính sách đảm bảo quyền lợi cho nhân dân; Người đứng đầu Đảng bộ, chính quyền các cấp tổ chức tiếp, đối thoại giải quyết kiến nghị, phản ánh của nhân dân theo thẩm quyền; Triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình hành động ngay từ đầu nhiệm kỳ; Các chi, đảng bộ chủ động lựa chọn các vấn đề ngay tại cơ sở để tổ chức sinh hoạt chuyên đề./.

 Triệu Biển