Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia thành phố Bắc Kạn làm việc tại xã Dương Quang

(backancity.gov.vn)- Sáng ngày 16/8, Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia thành phố Bắc Kạn giai đoạn 2021- 2025 do đồng chí Hoàng Hà Bắc, Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng BCĐ làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra tại xã Dương Quang về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 7 tháng đầu năm 2023.

Đồng chí Hoàng Hà Bắc, Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại buổi làm việc

Trong những năm qua, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của xã Dương Quang nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ tạo điều kiện của lãnh đạo thành phố, các phòng ban chuyên môn của thành phố Bắc Kạn, các tổ chức, cá nhân và đặc biệt là sự vào cuộc chủ động, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã nhà, đến nay xã Dương Quang đã đạt 11/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới nâng cao và 07/09 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới. Kinh tế tăng trưởng khá, chuyển dịch cơ cấu theo hướng dịch vụ – thương mại, giá trị kinh tế tăng trưởng bình quân hàng năm đều tăng, thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt 49,5 triệu đồng, cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư xây dựng, 09/09 thôn có nhà văn hóa, 100% các tuyến đường giao thông nông thôn đã được nhựa hóa và bê tông hóa, 90 % chiều dài các tuyến kênh mương đã được kiến cố hóa, 100% số hộ dân được sử dụng diện lưới quốc gia để phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất, thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu cấp trên giao; văn hóa – xã hội đạt nhiều thành tích nổi bật, hàng năm có từ 70% trở lên thôn đạt danh hiệu “thôn văn hóa”, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 4,12% năm 2021 xuống còn 3,74% năm 2022, hệ thống trường lớp đang được xây dựng khung trong đạt chuẩn. Trạm y tế xã đạt chuẩn đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, các hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao thường xuyên được duy trì tổ chức, công tác chính sách, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện, quốc phòng – an ninh luôn được đảm bảo, tỷ lệ tuyển quân hàng năm đều đạt 100% chỉ tiêu trên giao, tình hình an ninh chính trị trên địa bản xã luôn ổn định và giữ vững, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tiếp tục được đẩy mạnh; công tác xây dựng Đảng, Chính quyền và các đoàn thể nhân dân có nhiều đổi mới, hệ thống chính trị hoạt động có hiệu quả.

Tổng nguồn lực huy động thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2023 trên 1 tỷ 356 triệu đồng; ngày công lao động trong nhân dân quy ra tiền mặt gần 356 triệu đồng. Đến hết quý II/2023, tổng số tiêu chí nông thôn mới nâng cao đạt 11/19 tiêu chí. Có 07/09 thôn thực hiện hoàn thành đạt chuẩn thôn nông thôn mới gồm: Thôn Bản Pẻn; Nà Ỏi; Nà Cưởm; Nà Dì; Quan Nưa; Bản Giềng; Nà Rào.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới của xã Dương Quang còn có những hạn chế; việc phát triển các mô hình sản xuất, kinh doanh vẫn còn ít chưa được nhân rộng; môi trường còn bị ô nhiễm; các loại tệ nạn xã hội vẫn còn xảy ra.

Tại buổi kiểm tra, các đại biểu đã giành thời gian để thảo luận về những khó khăn vướng mắc, trong đó tập trung vào các nội dung: Việc bố trí nguồn vốn thực hiện các Chương trình MTQG; việc quyết toán các công trình; tiêu chí quy hoạch chưa có chi tiết cụ thể; công trình nước sạch không có nước để sử dụng; tỷ lệ hồ sơ phát sinh trực tuyến về lĩnh vực đất đai đạt thấp…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Hoàng Hà Bắc, Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố đánh giá cao tinh thần và nỗ lực của cấp ủy, chính quyền cũng như bà con nhân dân xã Dương Quang trong thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Đồng thời, đề nghị xã trong thời gian tới cần chủ động nghiên cứu, tìm giải pháp giải quyết những khó khăn trong quá trình thực hiện các tiêu chí, tiếp tục bám sát các tiêu chí chưa đạt để đôn đốc, thực hiện có hiệu quả. Tích cực tuyên truyền, vận động người dân tham gia cải tạo, nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn, hệ thống thủy lợi; đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; xây dựng cơ quan, trường học. Đề nghị các phòng chuyên môn tập trung nghiên cứu, trao đổi, hướng dẫn xã tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt; đề ra các giải pháp quyết liệt để thực hiện đối với các tiêu chí chưa đạt, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương./.

Đặng Tuyết