Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Nông Thượng

(backancity.gov.vn) -Ngày 16/8, Ban chỉ đạo Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 nhân kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, 18 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Ngày hội

Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã Nông Thượng luôn xác định công tác xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân, góp phần đảm bảo an ninh trật tự. Hướng tới Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, cấp ủy, chính quyền xã đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, để cán bộ, nhân dân trên địa bàn nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa tội phạm, góp phần đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn. Trong khuôn khổ Ngày hội được triển khai nhiều nội dung phong phú, thiết thực và hiệu quả, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao đã thể hiện tinh thần đoàn kết và sự ủng hộ, tin tưởng của nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền và lực lượng Công an xã.

Các đội tham gia thi đấu bóng chuyền hơi

Trong thời gian tới, Đảng ủy, UBND xã Nông Thượng tiếp tục tăng cường, đổi mới công tác tuyên truyền, vận động để Nhân dân và cán bộ trên địa bàn thấy được sự cần thiết và lợi ích thiết thực của Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đặc biệt là các mô hình tự quản về an ninh trật tự đã mang lại sự bình yên cho cộng đồng dân cư và cho mỗi gia đình./.

Hoàng Thạc