Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh làm việc tại thành phố Bắc Kạn

Với chủ đề: “Sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm tươi sống an toàn, kiểm soát rượu, phòng tránh ngộ độc rượu”. Trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2017 (từ 15/4 đến 15/5/2017),  thành phố đã triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, ban hành các kế hoạch, quyết định kiện toàn Đoàn kiểm tra liên ngành VSATTP thành phố; thành lập các đoàn kiểm tra công tác VSATTP tại UBND các xã, phường; đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của thành phố, trên cổng thông tin điện tử, tuyên truyền cổ động trực quan và truyền thông trực tiếp đến người dân, cơ sở chế biến, kinh doanh thực phẩm các quy định về VSATTP, phòng chống ngộ độc thực phẩm. Ban Chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm thành phố tổ chức kiểm tra, thanh tra được 32 cơ sở, trong đó số đạt là 14 cơ sở, nhắc nhở 11 cơ sở, xử phạt 07 cơ sở. Đoàn kiểm tra công tác VSATTP xã, phường đã tiến hành kiểm tra được 109/892 cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm, kinh doanh tiêu dùng, dịch vụ ăn uống trên địa bàn.

Đoàn kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh đã tiến hành kiểm tra thực tế một số cơ sở sản xuất bún, hàng đông lạnh và hàng hoa quả tại chợ Đức Xuân. Đoàn kiểm tra cũng đã nhắc nhở chủ cơ sở sản xuất bún, buôn bán thực phẩm đông lạnh cần chấp hành quy định của pháp luật về thực hiện nghiêm các qui định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Đồng thời, đoàn kiểm tra lưu ý các chủ cơ sở cần tiếp tục giữ vệ sinh khu vực chế biến thực phẩm để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng./.