Ban Chỉ huy Quân sự Khối Đảng, đoàn thể – UBND thành phố Bắc Kạn tổ chức lễ khai mạc huấn luyện tự vệ năm 2016

Với thời gian 9 ngày (từ 11- 19/4/2006), các học viên sẽ được tham gia huấn luyện một số nội dung như: bồi dưỡng giáo dục lý luận chính trị; huấn luyện điều lệnh đội ngũ; sử dụng một số loại vũ khí, kỹ thuật chiến đấu bộ binh; kiểm tra bắn đạn thật. Qua đó, góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, xử lý kịp thời, chính xác khi tình huống xảy ra; tham gia cùng các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc, đồng chí Trịnh Đình Sính ghi nhận trong thời gian qua, lực lượng tự vệ khối Đảng, đoàn thể – UBND thành phố đã có nhiều nỗ lực và thành tích trong công tác huấn luyện, đồng thời để phát huy những thành tích đã đạt được, đề nghị Ban Chỉ huy quân sự thành phố chuẩn bị các điều kiện phục vụ tốt công tác huấn luyện. Lãnh đạo các đơn vị có cán bộ tham gia huấn luyện tạo điều kiện cho các học viên hoàn thành nhiệm vụ. Các đồng chí giảng viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chuẩn bị đầy đủ bài giảng, giáo án, thành thục các nội dung huấn luyện. Các cán bộ tham gia khóa huấn luyện với ý thức cao nhất, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và vũ khí trang bị, phấn đấu đạt chỉ tiêu huấn luyện đề ra.