Tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 124-CT/QUTW ngày 31/3/2011 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị trong giai đoạn mới (2011-2016)

Thông qua buổi sơ kết đã làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Từ đó, đưa ra những chủ trương, giải pháp và phương hướng tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy và cơ quan chính trị đối với công tác giáo dục chính trị trong lực lượng vũ trang thành phố thời gian tới đạt chất lượng cao hơn.