Ban chỉ huy quân sự thành phố Bắc Kạn phát động thi đua cao điểm “Đoàn kết – Kỷ luật – Lập công – Quyết thắng”

Nội dung đợt thi đua cao điểm tập trung thực hiện tốt “4 nhất” đó là: xây dựng ý thức trách nhiệm cao nhất; thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đạt kết quả tốt nhất; phát huy dân chủ, duy trì kỷ luật nghiêm nhất; tổ chức thực hiện các hoạt động chào mừng kỷ niệm thiết thực, hiệu quả cao nhất. Thông qua đợt thi đua cao điểm làm cho mỗi cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang thành phố luôn tự hào về truyền thống yêu nước, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, những chiến công oanh liệt của lực lượng vũ trang tỉnh qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; từ đó, xây dựng động cơ, quyết tâm thi đua đúng đắn, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy các tập thể, cá nhân phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng địa phương, đơn vị vững mạnh trong tình hình mới.