Ban CHQS thành phố Bắc Kạn chi trả phụ cấp một lần theo Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ

Tại buổi chi trả đợt này, Ban CHQS thành phố Bắc Kạn đã tổ chức chi trả tiền trợ cấp cho 32 đối tượng theo quyết định 49 của Thủ tướng chính phủ với tổng số tiền là 65.400.000 đồng; chi trả theo quyết định 62 cho 02 đối tượng với tổng số tiền là 10.200.000 đồng. Qua hơn 1 năm thực hiện quyết định số 49 của thủ tưởng chính phủ, tính đến tháng 7 năm 2017 BCHQS thành phố đã tổ chức 4 đợt chỉ trả cho 109 đối tượng với tổng số tiền trên 222 triệu đồng.

Chi trả phụ cấp một lần theo quyết định 49 của thủ tướng chính phủ

Đây là chủ trương chính sách đúng đắn, hợp lòng dân của Đảng và nhà nước ta nhằm ghi nhận và tôn vinh những người có công lao đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Thể hiện sâu sắc truyền thống  “Uống nước nhớ nguồn – đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, có ý nghĩa chính trị – xã hội sâu sắc, góp phần giải quyết vấn đề an sinh xã hội.