Hội nghị tuyên truyền phổ biến quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Nghị định 155 /2016/NĐ-CP được xây dựng trên cơ sở kế thừa Nghị định 179/2013/NĐ-CP trước đây và cập nhật theo tình hình thực tế. Nghị định này quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, trách nhiệm và quy chế phối hợp trong hoạt động kiểm tra, thanh tra và xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường…

Qua hội nghị, các đơn vị trên địa bàn cũng như các cấp chính quyền thực hiện chức năng quản lý sẽ hiểu và nắm rõ các Quy định mới, văn bản mới liên quan tới bảo vệ môi trường , nhằm mục tiêu quản lý và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả và bảo vệ môi trường, phát triển bền vững trên địa bàn thành phố.