Ban CHQS thị xã Bắc Kạn chi trả tiền trợ cấp một lần theo Quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ

Trong đợt này, có 59 đồng chí thuộc 8 đơn vị xã phường của thị xã Bắc Kạn được hưởng chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ với tổng số tiền chi trả là 262.300.000 ( Trên 262 triệu đồng). Đây là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước đối với những người trước đây trực tiếp tham gia kháng chiến, nó có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc đối với người có công. Được biết Ban CHQS thị xã đã thực hiện chi trả được 8 đợt hơn 500 đối tượng với tổng số tiền trên 2 tỷ đồng. Tuy nhiên hiện nay trên địa bàn thị xã Bắc Kạn vẫn còn một số đối tượng do nhiều nguyên nhân khác nhau như: không còn giữ được giấy tờ gốc và các giấy tờ liên quan, hoàn cảnh gia đình chuyển địa điểm sinh sống … nên việc tiếp cận chính sách chưa được đầy đủ, kịp thời. Vì vậy trong thời gian tới với vai trò là cơ quan thường trực, Ban CHQS thị xã Bắc Kạn tiếp tục tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền Quyết định số 62 của Thủ tướng Chính phủ để các đồng chí đủ điều kiện tiếp tục làm thủ tục hồ sơ giải quyết và không bỏ sót một đối tượng nào.  ./.