Thị xã chuẩn bị các điều kiện tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2015

Nhiều năm nay, thị xã Bắc Kạn luôn hoàn thành tốt chỉ tiêu tuyển quân đạt cao, các tiêu chuẩn về chất lượng chính trị, đạo đức, sức khỏe, trình độ học vấn và văn hóa. Năm 2015, Thị xã Bắc Kạn thực hiện điều khám 164 công dân Thông qua công tác sơ và  khám tuyển sức khỏe có 12 công dân đạt sức khỏe loại 1; có 32 công dân đạt sức khỏe loại 2, có 25 công dân đạt sức khỏe loại 3. Năm nay công tác gọi công dân sơ tuyển, khám tuyển nghĩa vụ quân sự tiếp tục được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình, dân chủ, công khai.  Vì vậy số lượng, chất lượng khám tuyển công dân đạt cao. Đồng chí Nguyễn Thành Công – Chỉ huy phó Ban CHQS  Phường Sông Cầu, thị xã Bắc Kạn: Khi có kế hoạch của thị xã, phường cũng xây dựng kế hoạch sau đó thực hiện tham mưu cấp ủy chính quyền làm tốt công tác khám sơ tuyển, tuyển chọn thanh niên nhập ngũ đủ sức khỏe đúng chỉ tiêu, đảm bảo chất lượng tốt, trong đó triển khai tới các tổ dân phố, bí thư chi bộ lọc những thanh niên đủ độ tuổi, sức khỏe để tiến hành khám tại Ban chỉ huy quân sự thị xã”. Theo quyết định số 2320/QĐ – UBND ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2015, thị xã Bắc Kạn được giao tuyển chọn 50 công dân. Để hoàn thành đủ chỉ tiêu này với mục tiêu xây dựng quân đội nhân dân cách  mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đồng thời xây dựng lực lượng dự bị động viên của địa phương sau này, Thị ủy Bắc Kạn đã ban hành Chỉ thị số 19 – CT/TU ngày 09/ 01/2015 về  việc lãnh đạo công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Trên cơ sở nội dung Chỉ thị này, cấp ủy chính quyền các cấp đã xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo, xây dựng kế hoạch, ra nghị quyết chuyên đề  tổ chức thực hiện sát với cơ quan, đơn vị, đảm bảo đủ chỉ tiêu, đúng quy định thời gian, an toàn tuyệt đối. Trên cơ sở phân công các thành viên phụ trách từng đơn vị xã phường, thường xuyên duy trì hoạt động kiểm tra quá trình triển khai công tác này tại cơ sở song song với hoạt động cùng tham gia kiểm tra, thắm nắm thực tế các công dân theo phương châm “ ba gặp, bốn biết” kịp thời tháo gỡ vướng mắc tại cơ sở vừa có điều kiện thẩm định, nắm chắc về chất lượng, số lượng đảm bảo không để xảy ra các biểu hiện tiêu cực trong công tác tuyển chọn, vắng mặt trái phép khi có lệnh gọi nhập ngũ, hạn chế thấp nhất việc loại trả, bù đổi. 

Đơn vị tuyển quân phối hợp cùng thâm nhập thực tế tại thôn Khuổi Chang, xã Nông Thượng

Trung tá Nguyễn Duy Tuân – Trợ lý quân lực  Ban chỉ huy quân sự thị xã Bắc Kạn cho biết: “Đặc điểm của thị xã Bắc Kạn năm nay có hai đơn vị của Bộ đến thâm nhập là lữ đoàn 144 của Bộ tổng tổng tham mưu và lữ đoàn 72 của Bộ tổng công binh đến thâm nhập tận gia đình còn số giao cho sư đoàn 346địa phương xã phường tự thâm nhập. Về phương pháp Hội đồng nghĩa vụ quân sự xuống cơ sở thâm nhập. Sau khi thâm nhập xong chốt quân số và những trường hợp đủ điều kiện sẵn sàng nhập sẽ phát lệnh gọi trước 15 ngày

Hiện nay  yêu cầu chất lượng tuyển quân ngày càng cao, cơ quan quân sự các cấp từ thị xã đến xã, phường thường chủ động phối hợp với các ban ngành, đoàn thể liên quan thực hiện tốt công tác tuyển quân, tuyên truyền, giáo dục Luật nghĩa vụ quân sự, các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, chế độ đối với quân nhân tại ngũ và sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự  trở về địa phương. Em Triệu Phúc Ngân – thôn Khuổi Chang, xã Nông Thượng, thị xã Bắc Kạn nói lên suy nghĩa của mình rằng “Bản thân thấy rất vui và vinh dự và sẽ chấp hành nghiêm túc luật nghĩa v ụ quân sự  tôi sẽ cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ của Đảng và nhà nước giao”Mặt khác thị xã Bắc Kạn sẽ tổ chức các hoạt động gặp mặt, giao lưu, tọa đàm giữa thanh niên nhập ngũ với cựu quân nhân và các phòng,  ban, ngành đoàn thể địa phương chu đáo, nghĩa tình thiết thực để giúp gia đình có con em trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, nhất là các thanh niên thấy được vinh dự, quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của  bản thân gương mẫu, tự giác thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự đã hạn chế được tình trạng thanh niên chống lệnh khám sức khỏe và lệnh gọi nhập ngũ.  Anh Hoàng Văn Độ – Tổ 13, phường Sông Cầu, thị xã Bắc Kạn: “Bây giờ cháu nó lớn rồi, đủ tuổi đi nghĩa vụ quân sự, gia đình động viên thì cháu cũng nghe theo. Nguyện vọng của gia đình,muốn cháu  vào môi trường quân đội  để trưởng thành về mọi mặt”

Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được tiến hành trong thời gian dài vì thế cơ quan quân sự các cấp tiếp tục phân công trách nhiệm cụ thể, rõ ràng, phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương trong thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ nhằm phát huy hiệu quả sức mạnh của cả hệ thống chính trị từ đó sẽ đảm bảo công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của thị xã Bắc Kạn năm 2015 đạt cao, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới./.