Ban CHQS thị xã Bắc Kạn phát động đợt cao điểm “Phát huy truyền thống lực lượng vũ trang nhân dân anh hùng”

Tiếp tục thực hiện học tập hiệu quả tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh kết hợp với triển khai cuộc vận động lực lượng vũ trang găn liền với chung sức xây dựng nông thôn mới “mỗi người, môi ngày làm một việc tốt”Tích cực xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tổ chức góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện. Thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả tốt nhất, chủ động tham mưu cho cấp ủy đảng, chỉ huy đơn vị, địa phương các cấp, về công tác quân sự địa phương và dân quân tự vệ an ninh quốc phòng. Tập trung hoàn thành 100% chương trình tập huấn cán bộ, dân quân tự vệ, phấn đấu có trên 80% đạt khá giỏi, trên 50 % đơn vị đạt giỏi. Duy trì nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu, kịp thời báo cáo, thông tin hiệu quả xử trí kịp thời các tình huống xẩy ra. Làm tốt công tác phối hợp đảm bảo an ninh chính trị, đặc biệt trong dịp lễ tết, các ngày lễ, lớn. Làm tốt công tác kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng dân quân tự vệ. bảo đảm sử dụng, quản lý quân tư trang, trang bị kỹ thuật, biên chế đúng quy định, không để hu hỏng. 100% cán bộ chấp hành nghiêm về an toàn giao thông. Dân chủ đoàn kết tốt, chấp hành nghiêm kỳ luật, phát huy dân chủ, đoàn kết nội bộ, đoàn kết khối dân, toàn quân, quân với dân một ý chí. 100% cán bộ đơn vị chấp hành nghiêm kỷ luật nhà nước, kỷ luật quân đội, luật dân dân tự vệ, các đơn vị thực hiện nghiêm túc lễ tiết, tác phong, chào hỏi theo điều lệnh. Tham gia hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi động viên gia đình chính sách, hậu phương quân đội. Lực lượng vũ trang thực hiện tốt các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, chung sức xây dựng thị xã trở thành thành phố”. Các đơn vị dân quân tự vệ khối xã phường, thị xã và tự vệ khối doanh nghiệp tiến hành ký giao ước thi đua năm 2015./.