Tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2015)

Nhân Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/02/1930-3/02/2015), Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã thành lập các đoàn đại biểu đến thăm và tặng 18 xuất quà cho 03 vị lão thành cách mạng và 15 vị Người có uy tín tiêu biểu, có công lao đóng góp trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn thị xã, với tổng trị giá 5.400.000 đồng; thăm hỏi động viên, thăm hỏi bà con giáo dân, tăng ni phật tử và dự lễ khánh thành, công Đức tại đền Mẫu Thượng  thị xã Bắc Kạn.

Với ý nghĩa thiết thực, Ủy ban MTTQ Việt Nam đã  thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đặc biệt quan tâm đến các đối tượng là người có công với cách mạng; tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.