Ban CHQS thị xã Bắc Kạn tặng quà các gia đình thương bệnh binh

Tại các gia đình đến thăm, Ban CHQS thị xã Bắc Kạn đã động viên tặng 06 xuất quà cho những thương, bệnh binh mắc bệnh hiểm nghèo. Trong hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, bản thân các gia đình thương, bệnh binh luôn cố gắng chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, địa phương, góp phần phát triển kinh tế xã hội. Đây là hoạt động thường niên của đơn vị trong mỗi dịp tết nguyên Đán cổ truyền dân tộc./.