Ban CHQS tự vệ thành phố nâng cao chất lượng huấn luyện

(backancity.gov.vn) – Lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) là một bộ phận quan trọng trong việc bảo vệ Đảng, chính quyền, Nhân dân và xây dựng nền quốc phòng toàn dân ở địa phương. Xác định rõ điều đó Ban CHQS tự vệ thành phố Bắc Kạn luôn quan tâm nâng cao chất lượng huấn luyện của lực lượng dân quân tự vệ, bảo đảm cho lực lượng này luôn là lực lượng trung thành, tin cậy của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương

Dưới sự hướng dẫn của giáo viên, các chiến sĩ dân quân tự vệ thành phố miệt mài luyện tập

Những ngày đầu hè, thời tiết bất thuận nhưng không làm giảm đi sự nhiệt tình, hăng say của các chiến sĩ dân quân Ban CHQS tự vệ thành phố trên thao trường. Dưới sự hướng dẫn của giáo viên, các chiến sĩ dân quân miệt mài luyện tập từng động tác tập theo phương án bắn bài 1 và bài 1B súng AK, huấn luyện những nội dung cơ bản về kỹ thuật chiến đấu dân quân tự vệ và cách sử dụng 1 số loại vũ khí.

Đồng chí Chu Thanh Hùng Chiến sỹ Tự vệ UBND thành phố Bắc Kạn cho biết: Trong đợt huấn luyện này tôi được huấn luyện các nội dung như: Bắn súng, đội hình đội ngũ… Tôi cảm thấy rất vinh dự và nắm băt được nhiều nội dung về quân sự, tôi sẽ cố gắng luyện tập nâng cao trình độ của mình để góp 1 phần nhỏ vào công cuộc bảo vệ tổ quốc và phát triển về lực lượng dân quân.

Trong huấn luyện, Ban CHQS tự vệ thành phố thực hiện theo đúng kế hoạch đã được xây dựng và huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế tại địa phương. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để xây dựng và huấn luyện lực lượng dân quân đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng ở địa phương. Tổ chức thực hiện đúng, đủ thời gian, chương trình huấn luyện theo kế hoạch; trong quá trình huấn luyện đã vận dụng sáng tạo giữa kỹ thuật với chiến thuật, giữa lý thuyết với thực hành phù hợp với cách đánh sở trường của dân quân. Chú trọng nâng cao tính cơ động của lực lượng tự vệ; tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời khắc phục những thiếu sót; tổ chức, củng cố lực lượng dân quân xong mới huấn luyện… Tập trung huấn luyện riêng cho từng đối tượng với nội dung, chương trình, hình thức và phương pháp phù hợp.

Đồng chí Trần Vũ Định Chỉ huy Phó Ban CHQS tự vệ UBND thành phố Bắc Kạn cho biết: hàng năm, cứ vào khoảng đầu tháng 4 Ban CHQS tự vệ thành phố tổ chức ra quân huấn luyện theo kế hoạch của Ban CHQS thành phố, quân số tham gia đạt 100% số lượng dân quân theo đúng quy định. Bên cạnh đó, củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ trong Ban CHQS tự vệ đủ về số lượng cũng như chất lượng, xây dựng lực lượng DQTV đúng, đủ chỉ tiêu với chất lượng, số lượng phù hợp.

Công tác bảo đảm và thực hiện chế độ, chính sách đối với lực lượng DQTV có nhiều đổi mới. Lực lượng DQTV đã chủ động phối hợp với các lực lượng trên địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhiều vụ việc gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phòng chống có hiệu quả âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; đồng thời, tích cực tham gia tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.

Huấn luyện lực lượng DQTV là hoạt động diễn ra hàng năm, nhằm giúp mỗi cán bộ, chiến sỹ tham gia huấn luyện được học tập, nghiên cứu, nâng cao hiểu biết về nhiệm vụ quốc phòng – an ninh, kỹ thuật tác chiến. Từ đó, nâng cao tinh thần cảnh giác và ý thức trách nhiệm, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống, góp phần đưa dân quân tự vệ UBND thành phố vươn lên trở thành một trong những điểm sáng về công tác quốc phòng – an ninh trên địa bàn thành phố Bắc Kạn.

Minh Cường