Trang truyền hình thành phố Bắc Kạn số tháng 4 năm 2024

Nội dung chính:

  • Phần tin:

-Gần 150 quần chúng ưu tú tham gia nhận thức lý luận chính trị

-7/8 xã phường tổ chức Đại hội mặt trận cơ sở nhiệm kỳ 2024 -2029

-Phấn đấu kết nạp mới 165 đoàn viên công đoàn

-Tuyến phố đi bộ thành phố Bắc Kạn dự kiến khởi công vào tháng 5 năm 2024

-TP. Bắc Kạn triển khai “Tháng hành động vì an toàn vệ sinh thực phẩm” năm 2024

  • Phóng sự: Nâng tầm chất lượng ẩm thực bản địa
  • Đường Link: http://backantv.vn/truyen-hinh/chuyen-de-chuyen-muc/202404/19-4-trang-truyen-hinh-thanh-pho-bac-kan-cc52014/

T/h: Triệu Biển