Ban đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội thành phố Bắc Kạn triển khai nhiệm vụ quý II năm 2024

(backancty.gov.vn)-Sáng 12/4, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội thành phố Bắc Kạn đã tổ chức hội nghị đánh giá công tác tín dụng chính sách quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2024. Đồng chí Hoàng Hà Bắc,  Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH thành phố chủ trì hội nghị.

Đồng chí Hoàng Hà Bắc, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH thành phố phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Trong 3 tháng đầu năm 2024, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội thành phố Bắc Kạn đã tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện chỉ tiêu kế hoạch các chương trình tín dụng chính sách được cấp trên giao, góp phần vào thực hiện nhiệm vụ mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội và hạn chế hoạt động tín dụng đen trên địa bàn. 3 tháng đầu năm, huy động nguồn vốn tín dụng đạt trên 311 tỷ đồng tăng hơn 1,7 tỷ đồng so với năm 2023. Trong đó nguồn vốn huy động tại địa phương được trung ương cấp bù lãi suất đạt hơn 20 tỷ đồng, tăng 1,5 tỷ đồng so với năm 2023. Tốc độ tăng trưởng 8,34%, hoàn thành 51,56% chỉ tiêu kế hoạch được giao tăng trưởng năm 2024. Có 6/8 đơn vị có số dư tiền gửi tăng so với năm 2023.

Thực hiện giải ngân được hơn 14,7 tỷ đồng với 210 hộ vay ở các chương trình: cho vay giải quyết việc làm, cho vay nhà ở xã hội, học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo… Tổng dư nợ cho vay của các chương trình đạt hơn 308 tỷ đồng tăng 985 triệu đồng so với năm 2023, tốc độ tăng trưởng 0,32%, hoàn thành trên 28% chỉ tiêu kế hoạch giao tăng trưởng năm.  Tỷ lệ nợ quá hạn chiếm 0,20 % so với tổng dư nợ. Triển khai nhiệm vụ quý II năm 2024, Ban đại diện HĐQT NHCS xã hội thành phố sẽ tập trung nâng cao chất lượng tín dụng, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các tổ chức chính trị – xã hội theo dõi, nắm bắt kịp thời, tập trung giải ngân nguồn vốn đáp ứng nhu cầu của Nhân dân phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra…

Sau khi nghe các đại biểu thảo luận, đồng chí Hoàng Hà Bắc, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH thành phố đề nghị: trong báo cáo cần có thêm biểu về kết quả tín dụng theo các chương trình cho vay vốn. Các xã, phường  và các thành viên ban đại diện thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Ngân hàng CSXH tỉnh tiếp tục đôn đốc theo dõi tham mưu trong thực hiện nhiệm vụ công tác trong năm, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ được giao./.

Hoàng Thạc