Phiên họp Thường trực HĐND thành phố Bắc Kạn tháng 4/2024

(backancity.gov.vn)- Chiều ngày 12/4, đồng chí Cù Ngọc Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì phiên họp thường trực tháng 4/2024.

Đồng chí Cù Ngọc Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu định hướng nội dung phiên họp

Tại phiên họp, Thường trực HĐND thành phố Bắc Kạn thông qua dự thảo báo đánh giá, rút kinh nghiệm tổ chức kỳ họp giải quyết công việc phát sinh, đột xuất tháng 4/2024 HĐND thành phố khóa VII; báo cáo hoạt động của HĐND thành phố tháng 3, phương hướng nhiệm vụ tháng 4/2024; xem xét lựa chọn chương trình giám sát của HĐND thành phố năm 2024; thông qua dự thảo quyết định thành lập đoàn giám sát việc triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thành phố Bắc Kạn; UBND thành phố báo cáo về công tác thực hiện đầu tư công trên địa bàn thành phố.

Các đại biểu dự họp đã thảo luận và đóng góp ý kiến đối với một số dự thảo, báo cáo tại phiên họp. Nhất trí với các dự thảo báo cáo và thống nhất, lựa chọn nội dung giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND thành phố năm 2024.

Kết luận phiên họp, đồng chí Cù Ngọc Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể: Đối với công tác giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Chợ Mới – thành phố Bắc Kạn, đề nghị Ban Quản lý dự án và Đầu tư XDCB, một số phòng, ban liên quan phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt việc đền bù giải phóng mặt bằng, không để xảy ra tình trạng trồng cây trong diện tích GPMB; tăng cường công tác giám sát, cùng bàn bạc trao đổi tháo gỡ những khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện; UBND thành phố chỉ đạo cơ quan chuyên môn chuẩn bị các văn bản, tờ trình đảm bảo nội dung, chất lượng để trình kỳ họp HĐND sắp tới; chủ động rà soát tham mưu bãi bỏ một số văn bản không còn phù hợp với quy định của pháp luật./.

Đặng Tuyết