Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố Bắc Kạn triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

(backancity.gov.vn) – Chiều 13/7, Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố Bắc Kạn triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Nguyễn Thị Huế, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì.

Tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Đình Nhuận, Phó Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh Bắc Kạn, thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố Bắc Kạn triển khai Quyết định số 16/2023/QĐ-TTg ngày 01/6/2023; Quyết định số 17/2023/QĐ-TTg ngày 05/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ; dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, kế hoạch nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023;dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, kế hoạch nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Theo đánh giá của đồng chí Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố Bắc Kạn nhận định, các đơn vị đã có nhiều cố gắng trong triển khai kế hoạch phân bổ vốn, dư nợ các chương trình tín dụng kịp thời cho các xã, phường. Các tổ chức Hội nhận ủy thác thực hiện nghiêm túc theo Hợp đồng đã ký với NHCSXH, tham dự đầy đủ các cuộc họp giao ban tại Điểm giao dịch xã, chứng kiến việc giao dịch cho vay, thu nợ, thu lãi, thu tiền gửi của Tổ giao dịch. Tổng dự nợ ủy thác thông qua 04 tổ chức Hội, đoàn thể là 237,008 triệu đồng. Chỉ đạo các tổ chức chính trị xã hội các cấp, UBND xã, phường tập trung các giải pháp huy động nguồn vốn, giải ngân chỉ tiêu được giao đến hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác; tích cực thực hiện các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, lãi tồn đã giảm đáng kể,..

Các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung báo cáo đánh giá, đề nghị cần làm tốt hơn công tác phối hợp, công tác lưu trữ hồ sơ, tài liệu cần thực hiện tốt, đầy đủ hơn; số tiền gửi tiết kiệm chưa cao, đôn đốc, có giải pháp mới thu hồi nợ quá hạn và nộp lãi hàng tháng đối với các đối tượng được vay vốn cố tình chây ỳ; đánh giá hiệu quả nguồn vay các chương trình vay; tăng mức ..

6 tháng cuối năm 2023, Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố Bắc Kạn phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu huy động tiền gửi tổ chức cá nhân, tiền gửi của tổ – viên Tổ TK&VV. Hoàn thành từ 100% trở lên chỉ tiêu tăng trưởng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách được giao. Tỷ lệ nợ quá hạn <0,18%. Có 100% các xã, phường có chất lượng hoạt động tín dụng đạt loại tốt; duy trì không có Tổ TK&VV hoạt động trung bình, yếu, kém. Thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ khác cấp trên giao.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Huế, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố Bắc Kạn cho rằng, từ kết quả đạt được, phân tích các nguyên nhân còn tồn tại, khó khăn trong triển khai thực hiện, tiếp tục cân nhắc các giải pháp phù hợp. Bám sát, nắm chắc đối tượng vay, hạn trả, mục đích vay, sử dụng vốn vay tại cơ sở. Tăng cường, đa dạng hơn công tác tuyên truyền đến các đối tượng, các thôn tổ về điều kiện, mức hỗ trợ vay vốn; đôn đốc thu hồi nợ, giảm tỷ lệ nợ quá hạn; các địa phương (phường Sông Cầu, Đức Xuân) làm tốt công tác phối hợp với Ngân hàng CSXH chi nhánh tỉnh Bắc Kạn thống nhất phương án thu hồi nợ, lãi tồn của các trường hợp vay vốn cố tình chây ỳ; khi xác định đối tượng vay vốn cần bình xét kỹ đúng đối tượng có hồ sơ vay vốn để hạn chế xuất hiện nợ xấu; nâng cao chất lượng các tổ Tiết kiệm & vay vốn, bám sát công tác chỉ đạo của cấp trên kiện toàn, bổ sung các thành viên tổ Tiết kiệm và Vay vốn linh hoạt, phù hợp, hài hòa; việc huy động tiền gửi cần đẩy mạnh hơn; tăng cường công tác phối hợp ba bên (Ngân hàng CSXH chi nhánh tỉnh Bắc Kạn cấp ủy chính quyền địa phương, các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác vốn) cần thường xuyên, liên tục và hoạt động kiểm tra, giám sát tại các địa phương,…

Triệu Biển