Ban Dân vận Thành ủy Bắc Kạn sơ  kết công tác 06 tháng đầu năm 2022

Chiều (14/7), Ban Dân vận Thành ủy Bắc Kạn tổ chức sơ kết công tác dân vận 06 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.Đồng chí Triệu Thị Thu Hoài – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Bắc Kạn dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Triệu Thị Thu Hoài – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Bắc Kạn phát biểu chỉ đạo

Sáu tháng đầu năm 2022, công tác dân vận của hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực, hệ thống dân vận đã chủ động tham mưu cấp ủy các cấp lãnh đạo thực hiện hiệu quả công tác dân vận của Đảng, dân vận chính quyền, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức vận động Nhân dân trong điều kiện ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Chủ động thăm nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn; định hướng cho các chi, đảng bộ trực thuộc làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, thông báo của Đảng; tăng cường đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước trên mạng xã hội. Xây dựng kế hoạch học tập trực tuyến các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, tỉnh và chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đọa đức, phong cách Hồ Chí Minh về “ ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển tỉnh Bắc Kạn ngày càng giàu đẹp, văn minh.” Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, cơ quan, đơn vị, xã phường thực hiện theo chương trình, kế hoạch năm 2022; tiếp tục đẩy nhanh việc thực hiện các công trình, dự án đã được phê duyệt trên địa bàn. Hướng dẫn các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức, kiểm điểm, tự phê bình và phê bình. Chỉ đạo duy trì việc chào cờ đầu tuần hàng tháng và lập sổ ghi danh “Người tốt, việc tốt” hàng quý. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đoàn Thanh niên CSHCM, Hội Cựu chiến binh và tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023 -2028; Đối với phong trào “Dân vận khéo”, thành phố có 166 mô hình/30 chi, đảng bộ trực thuộc đăng ký thực hiện (duy trì 69, đăng ký mới 99, tập thể 147, cá nhân 19).

Trong công tác dân vận chính quyền, các cấp chính quyền tập trung phát triển kinh tế – xã hội gắn với thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 và đảm bảo an sinh xã hội; tham gia tiêm vắcxin mũi 1, 2,3 tạo miễn dịch cộng đồng; tăng cường công tác quản lý đô thị, chỉ đạo phòng chuyên môn phối hợp với các nhà đầu tư xây dựng các công trình, dự án; chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ GPMB các công trình, dự án trên địa bàn; vận động tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia hoạt động từ thiện nhân đạo; khắc phục thiệt hại do thiên tai, mưa lũ xảy ra. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị; có 11.963/12.011 hộ đăng ký GĐVH; 117/117 KDC đăng ký “ Thôn, tổ văn hóa”; 184/198 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đăng ký; hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao diễn ra sôi nổi.

Lực lượng vũ trang phát lệnh gọi 73 công dân nhập ngũ năm 2022; phối hợp xây dựng 01 nhà tình nghĩa tại tổ 10, phường Phùng Chí Kiên; thực hiện huấn luyện dân quân kết hợp làm công tác dân vận tại các xã, phường như nạo vét kênh mương, khắc phục các sạt lở đường giao thông, nhà ở… Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định; bảo vệ an toàn các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm, làm việc tại địa phương; tổ chức 03 buổi tuyên truyền pháp luật về an ninh mạng thu hút 1.800 lượt học sinh, giáo viên; hệ thống MTTQ và các đoàn thể từ thành phố đến xã, phường tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước từ Trung ương đến địa phương, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh,..

Các đại biểu qua nghe báo cáo, đã dành thời gian thảo luận, đánh giá, chỉ ra những khó khăn, hạn chế trong triển khai nhiệm vụ. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến vấn đề đăng ký, xây dựng, kinh nghiệm duy trì các mô hình dân vận khéo đảm bảo chất lượng, phục vụ có hiệu quả trong đời sống thực tế; việc thăm nắm tình hình, định hướng dư luận xã hội, các vấn đề nổi cộm tại địa phương,…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Triệu Thị Thu Hoài –Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị, với 09 nhiệm vụ trong tâm đề ra trong sáu tháng cuối 2022,  MTTQ, các đoàn thể, chi, đảng bộ trực thuộc, cơ sở chủ động thăm nắm tình hình, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn; vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động tại địa phương; quá trình triển khai nhiệm vụ cần bám sát các văn bản của cấp trên, cụ thể hóa thành kế hoạch, chương trình hành động phù hợp với thực tiễn cơ sở; hoạt động dân vận chính quyền tập trung hướng tới các nhiệm vụ chính trị lớn của địa phương, chỉ tiêu nghị quyết năm 2022 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Bắc Kạn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 -2025,…

Triệu Biển