Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh giám sát tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư công tại thành phố Bắc Kạn

Chiều ngày 6/7, Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh giám sát tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư công do HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư giai đoạn 2021 – 2025 tại thành phố Bắc Kạn. Đồng chí Trịnh Tiến Dũng, Trưởng Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh Bắc Kạn làm trưởng đoàn.

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại thành phố Bắc Kạn, theo báo cáo của UBND thành phố, thành phố triển khai 03 dự án gồm: Dự án xây dựng sân vận động tỉnh và các hạng mục phụ trợ; Dự án Đường vào Hồ chứa nước Nặm Cắt; Dự án đường kết nối vào Phiêng My. Cụ thể, Dự án xây dựng sân vận động tỉnh và các hạng mục phụ trợ, lũy kế kế hoạch vốn giao 44,2 đồng, hiện đã giải ngân hơn 1 đồng. Dự kiến khởi công trong quỹ III/2023. Dự án Đường vào Hồ chứa nước Nặm Cắt, lũy kế kế hoạch vốn được giao từ đầu dự án là 28,2 tỷ đồng, đã giải ngân hơn 4 tỷ đồng. Dự án đường kết nối vào Phiêng My, lũy kế kế hoạch vốn được giao là 53,9 tỷ đồng, hiện đã giải ngân đạt gần 50 tỷ đồng. Hiện nay, TP. Bắc Kạn gặp khó khăn chủ yếu về công tác giải phóng mặt bằng, chuyển mục đích sử dụng đất, vốn địa phương đối ứng,.. Đối với các dự án liên kết sản xuất được tỉnh hỗ trợ vốn, hiện tại thành phố đang thực hiện, kết quả khá tích cực, tạo thu nhập ổn định cho người dân.

Qua trao đổi, tổng hợp các đề xuất, kiến nghị của thành phố liên quan đến các công trình, dự án, Đoàn giám sát Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh mong muốn thành phố Bắc Kạn linh hoạt hơn trong quy trình triển khai các dự án, làm tốt công tác tham mưu, kịp thời báo cáo tỉnh, phối hợp cùng sở, ngành tháo gỡ; tiếp tục rà roát, làm tốt công tác quản lý nguồn vốn tỉnh hỗ trợ, đảm bảo duy trì thường xuyên, hiệu quả./.

Triệu Biển