Triển khai nhiệm vụ công tác cải cách hành chính 6 tháng cuối năm 2023

(backancity.gov.vn)- Sáng ngày 07/7, Ban chỉ đạo (BCĐ) cải cách hành chính ( CCHC) và chuyển đổi số thành phố tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Hoàng Hà Bắc, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn, Trưởng BCĐ chủ trì.

Đồng chí Hoàng Hà Bắc, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn chủ trì cuộc họp sơ kết công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2023

Trong 6 tháng đầu năm, công tác CCHC của thành phố đã có nhiểu chuyển biến tích cực, công tác cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách chế độ công vụ, cải cách hành chính công, xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử… được triển khai đồng bộ, quyết liệt, đem lại hiệu quả cao. Cán bộ, công chức, viên chức đã chủ động, tích cực sử dụng phần mềm quản lý văn bản VNPT-iOffic vào giải quyết công việc. Bộ phận một cửa duy trì tốt việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC đảm bảo quy định, tỷ lệ hồ sơ, TTHC tiếp nhận trực tuyến toàn trình ngày một nâng cao. 98% cơ quan hành chính nhà nước có cơ cấu công chức phù hợp vị trí việc làm; 40% cuộc họp của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể (trừ các cuộc họp mật) được tổ chức trực tuyến; 100% người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến được cấp định danh và xác thực điện tử. 8/8 xã, phường đã kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng của tỉnh và kết nối Internet băng thông rộng. Tỷ lệ doanh nghiệp trên địa bàn sử dụng hóa đơn điện tử đạt 100%; thành phố chỉ đạo các xã, phường thành lập 8/8 Tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã, thành lập 117/117 Tổ công nghệ số cộng đồng cấp thôn, tổ với 746 người tham gia.

Các đại biểu đã tập trung làm rõ những kết quả đạt được trong công tác CCHC của đơn vị mình, nhất là về thực trạng, khó khăn, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Hà Bắc, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC và chuyển đổi số thành phố ghi nhận, đánh giá rất cao những cố gắng, nỗ lực của các phòng, ban, đơn vị, các thành viên Ban Chỉ đạo CCHC trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác CCHC của thành phố 6 tháng đầu năm. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới các đơn vị tăng cường hoạt động, chủ động rà soát, củng cố hoạt động của BCĐ; tích cực triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số địa phương phù hợp với điều kiện thực tế, phát huy hiệu quả. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; xác định rõ trách nhiệm đội ngũ cán bộ làm việc tại Bộ phận “một cửa” với việc thực hiện nguyên tắc ứng xử, giao tiếp có văn hóa, tác phong, lề lối làm việc, tinh thần phục vụ tổ chức, công dân đến liên hệ để giải quyết công việc. Tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, coi công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, tạo lập môi trường đầu tư thông thoáng, thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển. Thống nhất lựa chọn phường Sông Cầu là đơn vị thí điểm triển khai thực hiện chuyển đổi số cấp xã, phường trên địa bàn thành phố Bắc Kạn.

Các tập thể được tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm thực hiện chuyển đổi số và cải cách TTHC năm 2023

Nhân dịp này, UBND thành phố Bắc Kạn tặng giấy khen cho 04 tập thể có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm “Thành phố Bắc Kạn chung tay thực hiện chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc” (11/6/1948- 11/6/2023) gồm: Phòng Tài nguyên & Môi trường thành phố, UBND phường Sông Cầu, Nguyễn Thị Minh Khai và phường Xuất Hóa./.

Đặng Tuyết