Ban Kinh tế – Xã hội HĐND thành phố giám sát tại trường Tiểu học Đức Xuân

Báo cáo tóm tắt tình hình triển khai thực hiện dạy học theo mô hình học mới (VNEN) tại trường Tiểu học Đức Xuân nêu: Năm học 2015- 2016, nhà trường triển khai nhân rộng mô hình trường học mới đối với học sinh khối lớp 2, gồm có 5 lớp và có 189 học sinh. Năm học 2016- 2017, nhà trường tiếp tục duy trì nhân rộng mô hình trường học mới đối với học sinh khối lớp 3, gồm có 6 lớp với 187 học sinh. Trong quá trình triển khai dạy học theo mô hình trường học mới, nhà trường thực hiện các văn bản chỉ đạo của Sở Giáo dục & Đào tạo, phòng Giáo dục & ĐT thành phố Bắc Kạn, tham gia các chương trình tập huấn do Sở dục & Đào tạo, phòng Giáo dục & ĐT thành phố tổ chức. Tổ chức tập huấn tại trường cho 100% giáo viên được tiếp cận với phương pháp, hình thức tổ chức dạy học theo mô hình học mới. Xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường, kế hoạch hoạt động chuyên môn, trong đó có nội dung cụ thể về việc thực hiện mô hình trường học đối với khối lớp 3. Tổ chức họp phụ huynh học sinh để tuyên truyền về dạy và học theo mô hình trường học mới, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân thực hiện tốt công tác xã hội hóa xây dựng lớp học theo mô hình học mới (đặc biệt là ở khối lớp nhân rộng mô hình).

Về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác dạy học: Nhà trường đã lựa chọn và bố trí các phòng học theo mô hình trường học mới  hợp lý. Phòng học kiên cố, đảm bảo đủ ánh sáng, có đủ bàn, ghế, bảng phục vụ cho việc dạy và học. Lớp học được trang trí theo mô hình học mới có: góc học tập, hộp thư, sơ đồ công cộng, nội qui lớp học, trưng bày sản phẩm, bảng thi đua, góc sinh nhật…Về đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn khá vững vàng, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm trong công việc, được tham gia tập huấn do các cấp tổ chức; được tham gia dự giờ, học tập chia sẻ kinh nghiệm ở các trường thực hiện theo dự án, từ đó học hỏi, rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện.

Bên cạnh những ưu điểm, mô hình học mới (VNEN) tại trường Tiểu học Đức Xuân còn gặp một số hạn chế trong quá trình tiển khai thực hiện: Mô hình học nhóm suốt buổi tạo cho nhiều học sinh cơ hội nói chuyện, ỷ lại vào người khác. Đây là chương trình thử nghiệm nên tài liệu vẫn còn nhiều chỗ chưa hợp lí. Nội dung phân bố trong nhiều tiết học chưa logic, bị lặp lại. Những học sinh có học lực yếu rất dễ nản, không hứng thú dẫn đến giảm tiến độ hoàn thành nhiệm vụ học tập. Mỗi bài, mỗi hoạt động được thiết kế nhiều hoạt động nên không đảm bảo thời gian trong một tiết học.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn giám sát cùng các thầy cô giáo của trường Tiểu học Đức Xuân đã cùng trao đổi, thảo luận những ưu điểm cũng như các khó khăn, thuận lợi khi áp dụng dạy học theo mô hình trường học mới (VNEN). Đồng thời, tiếp thu những kiến nghị, đề xuất của nhà trường, tổng hợp báo cáo kết quả giám sát với Thường trực HĐND thành phố Bắc Kạn./.