Phường Nguyễn Thị Minh Khai tổ chức hội nghị triển khai, rà soát thẻ bảo hiểm y tế

      Hội nghị đã thông qua Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 03/3/2017 của UBND thành phố Bắc Kạn về tổng kiểm tra, rà soát cấp thẻ BHYT cho các đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng, hỗ trợ tiền đóng BHYT năm 2015 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn và hướng dẫn liên ngành số 01/HDLN-TC-LĐTB&XH-YT-BHXH ngày 20/02/2017 của Sở Tài chính – Sở Lao động – Thương binh và Xã hội – Sở Y tế – Bảo hiểm xã hội về tổng điều tra, rà soát việc cấp thẻ BHYT cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ tiền đóng BHYT năm 2015; Hướng dẫn phương thức rà soát, kê khai tổng hợp số liệu trên các biểu mẫu từ các tổ dân phố; nhận định và phân tích cũng như cách xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình kiểm tra, rà soát thẻ. Hội nghị đã thảo luận và đi đến thống nhất cách thức triển khai từ các tổ dân phố bắt đầu tiến hành rà soát và tổng hợp báo cáo từ ngày 16/3 đến ngày 18/4/2017. 

     Thông qua hội nghị nhằm xác định rõ mục tiêu cuộc tổng kiểm tra, rà soát việc cấp thẻ BHYT cho các đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng, hỗ trợ tiền đóng BHYT tránh việc cấp trùng, chi sai, lãng phí ngân sách Nhà nước. Qua đó báo cáo cấp có thẩm quyền để thu hồi hoàn trả ngân sách nhà nước theo quy định, kiến nghị và có giải pháp chấn chỉnh việc cấp trùng thẻ BHYT cho các đối tượng trong những năm tiếp theo.