Ban Pháp chế HĐND thành phố Bắc Kạn họp thông qua báo cáo kết quả giám sát

Chiều ngày 09/9/2020, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND thành phố tổ chức họp kết luận đợt giám sát tình hình thi hành pháp luật trong công tác tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Bắc Kạn.

Toàn cảnh cuộc họp

Tại đây, các đồng chí trong đoàn giám sát đã được nghe bà Nguyễn Thị Hằng, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố Bắc Kạn thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát tình hình thi hành pháp luật trong công tác tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Bắc Kạn (từ ngày 01/01/2018 đến hết tháng 7/2020) đối với Thanh tra thành phố.

Theo đó, Thanh tra thành phố luôn được sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền thành phố, sự phối hợp chặt chẽ của các phòng, ban, ngành liên quan và UBND các xã, phường, công tác tiếp nhận, phân loại, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo  kịp thời thực hiện đúng quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật; chất lượng giải quyết đã được nâng lên. Phần lớn các vụ việc khiếu nại, tố cáo đã được giải quyết dứt điểm, góp phần bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; công tác phối hợp giữa các phòng, ban chuyên môn và các địa phương được duy trì; tổ chức một số buổi tuyên truyền văn bản Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Tố cáo và văn bản liên quan. Qua đó nâng cao nhận thức pháp luật và ý thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, công chức, tạo chuyển biến nhận thức ý thức chấp hành pháp luật trong Nhân dân khi thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo; hạn chế, ngăn ngừa khiếu kiện vượt cấp giữ ổn định chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện vẫn tồn tại một số hạn chế như: Công tác tuyên truyền pháp luật về khiếu nại, tố cáo chưa được thường xuyên, chưa sâu rộng, hiệu quả chưa cao; số cuộc thanh tra trách nhiệm về thực hiện về giải quyết khiếu nại, tố cáo còn ít; công tác lưu trữ Hồ sơ vụ việc chưa đảm bảo khoa học.

Kết luận cuộc họp, ông Lê Đăng Trưởng, Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố Bắc Kạn đề nghị tiếp tục phối hợp Hội đồng phổ biến giáo dục thành phố tuyên truyền phổ biến Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật tố cáo và các văn bản liên quan đã sửa đổi, bổ sung, lựa chọn hình thức, phương pháp, nội dung phù hợp với từng đối tượng trên địa bàn; tổ chức lưu trữ hồ sơ vụ việc đảm bảo khoa học đúng quy định; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tham mưu cho UBND thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan đơn vị, địa phương kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân./.