Ban Pháp chế HĐND thành phố Bắc Kạn họp thông qua báo cáo kết quả giám sát

Tại đây các đồng chí trong đoàn giám sát đã được nghe đồng chí Nguyễn Thị Hằng, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố Bắc Kạn thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát tình hình thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn thành phố của Công an thành phố và UBND 08 xã, phường từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2018.

Theo đó, trong 02 năm qua, Công an thành phố và UBND 08 xã, phường đã chủ động trong công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội; tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình trong những năm qua đã được cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo, thực hiện; lực lượng Công an các cấp đã nắm bắt, phát hiện, xử lý và tham mưu cho UBND các cấp xử lý những hành vi vi phạm hành chính đúng thẩm quyền, đúng người, đúng mức xử phạt quy định tại Nghị định 167/2013/NĐ-CP, chưa để xảy ra đơn thư khiếu kiện về quyết định xử phạt vi phạm hành chính, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện vẫn tồn tại một số hạn chế như: Công tác tuyên truyền chưa được thực hiện thường xuyên, việc kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy chưa được quan tâm thực hiện (không phát hiện, xử lý trường hợp nào). Việc áp dụng các biện pháp đảm bảo thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính chưa triệt để, chưa kiên quyết. Công tác kiểm tra, rà soát hồ sơ lưu trữ xử phạt vi phạm hành chính chưa được thường xuyên. Việc cung cấp biểu mẫu theo Thông tư 34/2014/TT-BCA cho các đơn vị, địa phương còn chậm.

Kết luận buổi họp, đồng chí Lê Đăng Trưởng, Phó Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị các đơn vị, địa phương được giám sát triển khai các biện pháp khắc phục những khó khăn, hạn chế đã được chỉ ra, đồng thời tiếp tục nghiên cứu, áp dụng các văn bản pháp luật để thực hiện tốt công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình./.