Ban Thường vụ Tỉnh ủy thăm nắm tình hình thực hiện các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020 -2025 tại thành phố Bắc Kạn

(backancity.gov.vn) – Chiều 19/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Kạn để nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2025; cho ý kiến về những khó khăn, vướng mắc và định hướng phát triển thành phố Bắc Kạn.

Chủ trì buổi làm việc có các đồng chí: Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Tham dự có đại diện Vụ địa phương I- Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành và Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Kạn…

Theo báo cáo của Thành ủy: Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VII, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ toàn diện trên các lĩnh vực; các chỉ tiêu nghị quyết, kế hoạch hằng năm cơ bản đạt và vượt mục tiêu đề ra. Thương mại, dịch vụ của thành phố có bước phát triển; sản xuất nông, lâm nghiệp theo hướng hàng hóa được quan tâm; tích cực, chủ động trong thực hiện các Chương trình MTQG; thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020. Các hoạt động thu hút đầu tư tiếp tục được chú trọng; hạ tầng đô thị được hoàn thiện theo hướng đồng bộ với nhiều công trình trọng điểm, từng bước đáp ứng các tiêu chí đô thị loại II.

Các sở, ngành của tỉnh tham dự hội nghị 

Các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa, an sinh xã hội được quan tâm. Công tác đối thoại, tiếp công dân tiếp tục được chú trọng. Công tác quốc phòng quân sự địa phương được củng cố; tình hình an ninh chính trị, TTATXH được giữ vững, ổn định. Nhiệm vụ xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng; kỷ cương, kỷ luật công vụ có chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên… Thành phố thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đạt được những kết quả bước đầu đáng ghi nhận.

Đồng chí Triệu Thị Thu Hoài, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ từ đầu nhiệm kỳ đến nay

Tuy nhiên, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, việc thực hiện nhiệm vụ của thành phố Bắc Kạn còn nhiều khó khăn, hạn chế như: Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội chưa đạt tiến độ đề ra theo kế hoạch. Các giải pháp để tăng thu ngân sách chưa đạt hiệu quả. Việc huy động các nguồn lực và đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng còn khó khăn, ảnh hưởng tiến độ thực hiện nhiệm vụ quy hoạch. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp triển khai một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn có mặt còn hạn chế. Tiến độ thực hiện một số dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và hằng năm còn chậm. Công tác bồi thường GPMB một số công trình, dự án chưa đáp ứng được tiến độ; một số vướng mắc chưa được chỉ đạo giải quyết dứt điểm.

Đại biểu thành phố tham gia dự hội nghị

Ngoài ra, nhiệm vụ cải cách hành chính, chuyển đổi số ở một số địa phương, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức. Tình hình trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp, hoạt động của các loại tội phạm trộm cắp tài sản, tội phạm sử dụng công nghệ cao, ma túy có chiều hướng tăng..

Đồng chí Hoàng Hà Bắc, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố  nêu một số khó khăn, vướng mắc của thành phố trong thực hiện nhiệm vụ

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Kạn đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục quan tâm chỉ đạo xem xét, giải quyết những vướng mắc, khó khăn về các lĩnh vực như: Thu ngân sách, đấu giá quyền sử dụng đất; công tác quy hoạch; việc thực hiện các công trình, dự án ngoài ngân sách, dự án trọng điểm; công tác quản lý đất đai, giải quyết đơn thư…

Qua nghe các nội dung thành phố kiến nghị, đề xuất, đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh đã thảo luận, gợi mở với thành phố Bắc Kạn về hướng tháo gỡ khó khăn trong thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến công tác đầu tư xây dựng cơ bản, vấn đề quản lý đô thị, tài nguyên môi trường, nhấn mạnh các nguồn lực, tiềm năng của thành phố cần quan tâm khai thác, phát triển du lịch sinh thái cộng đồng ( Thác Bạc, hồ Nặm Cắt)

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Kạn trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, thành phố cần làm tốt các nhiệm vụ trọng tâm như: Đảng bộ thành phố cần xác định xây dựng đảng là nhiệm vụ then chốt; quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên; làm tốt công tác phê bình và tự phê bình; xác định phát triển các ngành nghề phù hợp với thành phố, cần có tư duy khác với các địa phương khác; tìm cách thu hút đầu tư, thu hút khách du lịch; đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm của thành phố, nhất là công trình sân vận động tỉnh; đặc biệt quan tâm chất lượng giáo dục; bảo tồn các điểm di tích lịch sử văn hóa để phục vụ giáo dục truyền thống; tăng cường quảng bá thông tin về thành phố; có tư duy mới hơn về phát triển kinh tế; khơi dậy tiềm năng về văn hóa và nguồn lực con người; đa dạng hóa, tạo sân chơi cho thanh niên giao lưu văn hóa.

Thành phố cần nghiêm túc rút kinh nghiệm công tác quản lý quy hoạch, quản lý đất đai trong thời gian qua. Rà soát các vụ việc liên quan đất đai còn tồn đọng để giải quyết sớm. Tạo quỹ đất để phát triển mở rộng không gian thành phố, chuẩn bị tốt cho quy hoạch kết nối giao thông. Chỉnh trang thành phố xanh – sạch – đẹp. Quan tâm xử lý tốt lĩnh vực thu gom, xử lý rác thải, chống lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Tăng cường cải cách hành chính, quan tâm giải quyết đơn thư. Đổi mới cách tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các phong trào thi đua xây dựng thành phố. Táo bạo hơn nữa trong các đề xuất, kiến nghị và đổi mới tư duy, cách thức làm việc. Lãnh đạo có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải. Chú ý đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực. Thành phố phải phát huy được lợi thế và dẫn đầu về mọi lĩnh vực so với các huyện trong tỉnh,…

Triệu Biển