Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội thảo về công tác cán bộ nữ giai đoạn 2010 – 2014

Tham dự Hội thảo có các đồng chí Hoàng Thị Ái Nhiên, Phó chủ tịch Thường trực Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, đồng chí Nguyễn Văn Du, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy.

Hội thảo đã nghe báo cáo kết quả khảo sát thực trạng công tác cán bộ nữ tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2011 – 2014 của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Bắc Kạn. Báo cáo nêu rõ: Những năm qua, công tác phụ nữ và cán bộ nữ luôn được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn quan tâm, chỉ đạo sâu sát nên chất lượng, số lượng đội ngũ cán bộ nữ từng bước được nâng lên. Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy đảng các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2010- 2015 chiếm 17,75%, trong đó: Cấp tỉnh chiếm 18,52%, cấp huyện chiếm 20,71%, cấp xã chiếm 17,03%. Cán bộ nữ tham gia Ban Thường vụ cấp ủy các cấp là 12,44%;  trong đó: Cấp tỉnh chiếm 13,33%, cấp huyện chiếm 17,97%, cấp xã chiếm 11%. Cán bộ nữ tham gia HĐND các cấp chiếm 28,55%; trong đó: Cấp tỉnh chiếm 36,73%, cấp huyện chiếm 27,39%, cấp xã chiếm 21,93%. Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ 2011- 2016 chiếm 33,33%. Tỷ lệ nữ trong quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2015- 2020: Cấp tỉnh là 25,25% tăng 6,73%, cấp huyện 26,54% tăng 5,83%, cấp xã 29,4% tăng 12,37% so với nhiệm kỳ 2010- 2015,… Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa chú trọng đúng mức công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ nữ; tỷ lệ bố trí, sử dụng cán bộ nữ trong đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, quản lý còn thấp, chưa tương xứng với năng lực của phụ nữ. Định kiến giới vẫn còn tồn tại ở một số cơ quan đơn vị, trong gia đình và xã hội . Một số cán bộ nữ thiếu ý chí phấn đấu, rèn luyện vươn lên trong công tác, nhất là ở cơ sở…

Hội thảo cũng đã nghe báo cáo tham luận của một số đơn vị xã, phường, huyện thị, sở ngành có nhiều cố gắng làm tốt công tác cán bộ nữ; và các ý kiến trao đổi thảo luận của các đại biểu. Các ý kiến đã tập trung phân tích rõ những nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ cán bộ nữ tham gia lãnh đạo ở một số địa phương, đơn vị còn thấp và đưa ra những biện pháp trong tham mưu, đề xuất với các cấp ủy Đảng, chính quyền để tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia bình đẳng trong quản lý, lãnh đạo.

Đồng chí Hoàng Thị Ái Nhiên, Phó chủ tịch Thường trực Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đánh giá cao những kết quả đã đạt được của của tỉnh Bắc Kạn trong công tác cán bộ nữ, chia sẻ những kinh nghiệm, những bài học của các địa phương, đơn vị tiêu biểu trong toàn quốc làm tốt công tác cán bộ nữ và đề nghị Tỉnh ủy, các cấp các ngành của tỉnh tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác cán bộ nữ trong những năm tới.

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Văn Du, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy đánh giá cao Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh đã tích cực chuẩn bị, chủ động, tham mưu cho Ban Thường vụ tỉnh ủy tổ chức hội thảo. Đồng chí khẳng định những kết quả đã đạt được trong công tác cán bộ nữ của tỉnh những năm vừa qua rất quan trọng, tuy nhiên vẫn còn có những hạn chế bất cập.  Đồng chí đã định hướng gợi mở một số cách làm để phát triển đội ngũ cán bộ nữ trong thời gian tới như: Các Ban Tổ chức Tỉnh ủy, huyện ủy, thị ủy; Sở Nội vụ và Phòng Nội vụ cấp huyện cần tham mưu kịp thời, chính xác cho cấp ủy, chính quyền các cấp để làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, bổ nhiệm, đề bạt đội ngũ cán bộ nữ, phấn đấu tỷ lệ nữ lãnh đạo trong nhiệm kỳ tới sẽ cao hơn hiện nay. Bên cạnh đó, đồng chí cũng nhắc nhở cán bộ nữ phải nỗ lực phấn đấu, vươn lên tự khẳng định mình- đây chính là điều kiện quan trọng đầu tiên; sau đó là sự quan tâm tạo điều kiện của các cấp, các ngành. Đồng chí định hướng phấn đấu tỷ lệ nữ lãnh đạo trong tỉnh nhiệm kỳ tới sẽ cao hơn hiện nay./.