Thị xã Bắc Kạn tích cực hưởng ứng chương trình “Hành trình đỏ” và ngày hội hiến máu “Kết nối dòng máu Việt” năm 2014

Ngày 17/6/2014, Ban vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch số 168/KH-BCĐ về tổ chức chương trình “Hành trình đỏ” và ngày hội hiến máu “Kết nối dòng máu Việt” năm 2014 tại tỉnh Bắc Kạn.

Thông qua chương trình nhằm đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, đoàn viên thanh niên, cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa cao đẹp của việc hiến máu cứu người. Phối hợp với đoàn hành trình của Trung ương triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình “Hành trình đỏ” và ngày hội hiến máu “Kết nối dòng máu Việt” năm 2014 tại tỉnh Bắc Kạn. Tổ chức biểu dương, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu tham gia phong trào hiến máu tình nguyện.

Mục tiêu đề ra là tuyên truyền và tư vấn cho khoảng 800 lượt người về hiến máu tình nguyện; vận động khoảng 600 người trực tiếp đăng ký tham gia hiến máu, dự kiến tiếp nhận được ít nhất 300 đơn vị máu, góp phần khắc phục tình trạng khan hiếm máu điều trị trong các cơ sở y tế hiện nay.

Chương trình tổ chức tại tỉnh Bắc Kạn trong 2 ngày 15, 16/7/2014.

Trên địa bàn thị xã Bắc Kạn, sẽ diễn ra các hoạt động chủ yếu:

Ngày 15/7/2014: Từ 16h00 tổ chức diễu hành, tuyên truyền lưu động trên địa bàn thị xã; Từ 19h30 tổ chức đêm Gala Hành trình đỏ và biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu tại Nhà Văn hóa tỉnh.

Ngày 16/7/2014: Từ 7h00, tổ chức ngày hội hiến máu “Kết nối dòng máu Việt” tại Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh.

Là một trong những đơn vị làm tốt công tác hiến máu tình nguyện, thị xã Bắc Kạn trong những năm qua đã tổ chức tốt công tác hiến máu tình nguyện. Hàng năm số đơn vị máu thu được đều vượt chỉ tiêu kế hoạch Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện tỉnh giao.

Để góp phần hưởng ứng tham gia chương trình “Hành trình đỏ” và ngày hội hiến máu “Kết nối dòng máu Việt” năm 2014 tại tỉnh Bắc Kạn, Ủy ban nhân dân thị xã Bắc Kạn đã chỉ đạo Hội Chữ thập đỏ thị xã, phòng văn hóa thông tin, Đài truyền thanh – truyền hình thị xã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức thông tin tuyên truyền, treo băng zôn, khẩu hiệu, trang trí trên các trục đường của thị xã; chỉ đạo UBND các xã, phường, các đơn vị trực thuộc tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia chương trình “Hành trình đỏ” và ngày hội hiến máu “Kết nối dòng máu Việt” năm 2014 tại tỉnh Bắc Kạn.

Tin rằng, Hành trình Đỏ sẽ góp phần thúc đẩy mạnh mẽ phong trào hiến máu nhân đạo trên phạm vi tỉnh Bắc Kạn nói chung và thị xã nói riêng, góp phần nâng cao trách nhiệm của người dân, đặc biệt là các bạn trẻ tinh thần đoàn kết, không ngại khó khăn, biết sống vì cộng đồng; tiếp tục hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về hiến máu tình nguyện./.