Họp Ban Tổ chức Đại hội MTTQVN thị xã Bắc Kạn lần thứ V, nhiệm kỳ 2014 – 2019

Tại cuộc họp đồng chí Trưởng BTC đã phân công cụ thể cho các đồng chí thành viên các nhiệm vụ cần thiết để chuẩn bị cho Đại hội như: Công tác Tuyên truyền cho Đại hội trước 7 ngày, nội dung văn nghệ chào mừng ca ngợi về Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước và con người Bắc Kạn, ca ngợi Mặt trận TQVN…

–         Thời gian tổng duyệt văn nghệ chào mừng: 8h00” ngày 22/3/2014

–         Thời gian viếng Đài tưởng niệm: 13h10” ngày 24/3/2014

Các đồng chí trong Ban Tổ chức đã đưa ra các ý kiến đóng góp, cùng thảo luận để Đại Hội MTTQVN thị xã Bắc Kạn lần thứ V, nhiệm kỳ 2014-2019 diễn ra thành công, tốt đẹp./.