Họp Ban Tổ chức Đại hội MTTQVN thị xã Bắc Kạn lần thứ V, nhiệm kỳ 2014 – 2019

0
15

Tại cuộc họp đồng chí Trưởng BTC đã phân công cụ thể cho các đồng chí thành viên các nhiệm vụ cần thiết để chuẩn bị cho Đại hội như: Công tác Tuyên truyền cho Đại hội trước 7 ngày, nội dung văn nghệ chào mừng ca ngợi về Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước và con người Bắc Kạn, ca ngợi Mặt trận TQVN…

–         Thời gian tổng duyệt văn nghệ chào mừng: 8h00” ngày 22/3/2014

–         Thời gian viếng Đài tưởng niệm: 13h10” ngày 24/3/2014

Các đồng chí trong Ban Tổ chức đã đưa ra các ý kiến đóng góp, cùng thảo luận để Đại Hội MTTQVN thị xã Bắc Kạn lần thứ V, nhiệm kỳ 2014-2019 diễn ra thành công, tốt đẹp./.